รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านโนนสวรรค์ เรียนร่วม บ้านดอนอุมรัว  บ้านโนนสวรรค์  46030046     
บ้านกุดฝั่งแดง          
บ้านสร้างแสน ปกติ   บ้านสร้างแสน  46030139    46030139 
บ้านหนองป่าอ้อย ปกติ   บ้านหนองป่าอ้อย  46030141    46030141 
บ้านโนนสะอาด ปกติ   บ้านโนนสะอาด  46030143    46030143 
หนองกุงสมเด็จ ปกติ   หนองกุงสมเด็จ  46030148    46030148 
อุปรีศรีวิทยา          
นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3          
สามเพื่อนพัฒนา          
10  หัวงัววิทยาคม          
11  หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร          
12  หนองบัววิทยาสรรพ์ ปกติ          
13  บ้านดงแหลม ปกติ   บ้านดงแหลม  46030160     
14  บ้านโคกโก่ง          
15  บ้านดงมัน          
16  บ้านหนองเม็ก ปกติ          
17  ดงสวางวรวิทย์ ปกติ          
18  โพธิ์คำประชาสรรพ์ ปกติ   โพธิ์คำประชาสรรค์  46030125     
19  บ้านนากุดสิม ปกติ          
20  บ้านจอมทอง ปกติ          
21  นาสีนวลวิทยา ปกติ          
22  หนองโพนสูง ปกติ  
23  บ้านนาวี ปกติ          
24  ทุ่งคลองวิทยา ปกติ          
25  บ้านหนองผ้าอ้อม ปกติ          
26  หนองบัวนอก ปกติ   หนองบัวนอก  46030017 
27  บ้านห้วยฝา ปกติ          
28  บ้านขุมขี้ยาง ปกติ   46030026  46030026 
29  รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) ปกติ
30  บ้านห้วยแดง ปกติ   46030027  46030027 
31  บ้านกุดกอก ปกติ          
32  โคกมะลิวิทยา ปกติ          
33  บ้านโพธิ์ไทร ปกติ          
34  โคกกลางสมเด็จ ปกติ          
35  หินลาดนารายณ์สาร ปกติ  
36  โคกหวายราษฎร์สามัคคี ปกติ          
37  โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ ปกติ          
38  บ้านจาน ปกติ          
39  บ้านวังมน ปกติ          
40  บ้านโนนสำราญ เรียนร่วม กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา  กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา  46030080     
41  บ้านแห่เจริญวิทย์ ปกติ          
42  บ้านกกตาล ปกติ          
43  บ้านนาเหนือ ปกติ บ้านนาเหนือ         
44  บ้านนาทัน ปกติ          
45  หนองห้างฉวีวิทย์ ปกติ   หนองห้างฉวีวิทย์  46030065  หนองห้างฉวีวิทย์  46030065 
46  บ้านนากระเดา ปกติ
47  บ้านวังเวียง ปกติ
48  บ้านกุดตาใกล้ ปกติ
49  แซงบาดาลบ้านบากวิทยา ปกติ          
50  บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง ปกติ          
51  คำเมยราษฎร์พัฒนา ปกติ          
52  บ้านโนนศาลา ปกติ          
53  หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง ปกติ          
54  ทุ่งมนราษฏร์บำรุง ปกติ     46030113    46030113 
55  ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียนร่วม บ้านห้วยผึ้ง  ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์  46030169 
56  บ้านคำหม่วย ปกติ          
57  คำยิ่งหมีมณีเวทย์ ปกติ          
58  บ้านจอมศรี เรียนร่วม บ้านนากุดสิม  บ้านจอมศรี  46030199     
59  บ้านเก่าเดื่อ ปกติ          
60  บ้านผึ้ง ปกติ          
61  บ้านหนองไผ่ ปกติ  
62  โป่งนกเปล้า ปกติ          
63  บ้านคำกุงหนองอิดุม ปกติ        
64  บ้านขมิ้น ปกติ   บ้านขมิ้น  46030131  บ้านขมิ้น  46030131 
65  บ้านบ่อแก้ว ปกติ          
66  ดงบังนาแก้ววิทยา ปกติ     46030137     
67  บ้านใหม่ชัยมงคล ปกติ          
68  หนองสระพังวิทยาคาร ปกติ          
69  บ้านปลาขาว ปกติ   บ้านปลาขาว  46030168     
70  บ้านหนองขามป้อม ปกติ          
71  บ้านโพนสวาง ปกติ          
72  บ้านคำม่วง ปกติ   บ้านคำม่วง  46030167     
73  หนองบัวทองวิทยาเสริม ปกติ     46030056     
74  หนองขามวิทยา ปกติ          
75  บ้านแก้งเดื่อ ปกติ          
76  บ้านบึงทอง เรียนร่วม คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง  บ้านบึงทอง  46030059     
77  บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 ปกติ          
78  บ้านแก้งกะอาม ปกติ          
79  บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ปกติ          
80  บ้านหนองห้าง ปกติ     46030189     
81  บ้านพรหมสว่าง เรียนร่วม บ้านน้ำปุ้น  46030197     
82  บ้านน้ำปุ้น ปกติ   46030197     
83  บ้านสร้างแก้ว ปกติ          
84  นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) ปกติ          
85  บ้านโพนนาดี ปกติ          
86  บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) ปกติ          
87  หนองบัวกลาง ปกติ          
88  บ้านหนองขอนแก่น ปกติ          
89  ยิ่งสันต์วิทยา ปกติ   46030016       
90  บ้านคำอีหงษ์ ปกติ          
91  บ้านหนองโง้ง ปกติ     46030023     
92  บ้านเหล่าภูพานวิทยา ปกติ   46030124       
93  บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) ปกติ   46030128       
94  หนองสนมราษฎร์อำนวย ปกติ          
95  บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) ปกติ          
96  ชุมชนหนองยางวิทยาคม ปกติ          
97  หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ ปกติ          
98  บ้านโนนยาง ปกติ   บ้านโนนยาง  46030077     
99  บ้านห้วยม่วง ปกติ   บ้านห้วยม่วง  46030063     
100  กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา ปกติ     46030085     
101  เย็นสยามวิทยา ปกติ          
102  บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา ปกติ          
103  แจนแลนวิทยา ปกติ          
104  สะพานหินวิทยาคม ปกติ          
105  บ้านคำไผ่ ปกติ          
106  สามัคคีวิทยาคม ปกติ          
107  ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) ปกติ          
108  ดงเหนือประชาสรรค์ ปกติ          
109  นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ ปกติ          
110  บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา ปกติ          
111  บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) เรียนร่วม บ้านขมิ้น  บ้านขมิ้น  46030131  บ้านขมิ้น  46030131 
112  นาไคร้ประชาสรรค์ ปกติ          
113  บ้านบึงโคกสะอาด ปกติ          
114  บ้านสุขเจริญ ปกติ บ้านสุขเจริญ    46030044     
115  มะนาววิทยาเสริม ปกติ          
116  บ้านเหล่าสีแก้ว ปกติ          
117  แก่งพฤาชัยวิทยา ปกติ   โรงเรียนแก่งพฤาชัย   46030162