รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านห้วยช่างคำ ส.บ้านห้วยช่างเหล็ก          
บ้านห้วยช่างคำ          
ปางตองประชาสรรค์          
ห้วยต้นนุ่นวิทยา ปกติ          
บ้านห้วยโป่งอ่อน ปกติ   โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน  58010028     
บ้านห้วยปูเลย ปกติ          
บ้านลุกป่าก๊อ ปกติ          
บ้านแม่ลาก๊ะ ปกติ          
บ้านน้ำฮูผาเสื่อ ปกติ     58010142     
10  บ้านไม้สะเป่ ปกติ          
11  บ้านสบสอย ปกติ          
12  บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ ปกติ          
13  บ้านแม่กิ๊ ปกติ          
14  บ้านแม่จ๋า ปกติ          
15  บ้านใหม่สหสัมพันธ์ ปกติ          
16  บ้านยาป่าแหน ปกติ          
17  บ้านดอยผีลู ปกติ          
18  บ้านแม่หาด ปกติ          
19  บ้านแม่อูคอหลวง ปกติ          
20  บ้านใหม่ห้วยหวาย ปกติ          
21  บ้านแพมบก ปกติ          
22  บ้านแม่อีแลบ ปกติ          
23  บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง ปกติ          
24  บ้านนาจลอง ปกติ          
25  บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 ปกติ          
26  บ้านหมากพริก ปกติ          
27  ชุมชนบ้านปางหมู ปกติ          
28  บ้านแม่แจ๊ะ ปกติ          
29  บ้านประตูเมือง เรียนร่วม เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม      บ้านประตูเมือง  58010077 
30  บ้านไม้ซางหนาม ปกติ          
31  บ้านห้วยโป่ง ปกติ          
32  บ้านมะหินหลวง ปกติ   บ้านมะหินหลวง       
33  บ้านกลาง ปกติ          
34  อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) ปกติ          
35  บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง ปกติ          
36  บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร ปกติ          
37  บ้านน้ำเพียงดิน ปกติ          
38  บ้านไทรงาม ปกติ   58010118  58010118     
39  บ้านท่าหินส้ม ปกติ          
40  บ้านสบสา ปกติ          
41  บ้านสบแพม ปกติ          
42  บ้านหัวแม่สุริน ปกติ          
43  บ้านหว่าโน ปกติ          
44  บ้านห้วยส้าน ปกติ          
45  บ้านกึ้ดสามสิบ ปกติ          
46  บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ ปกติ          
47  บ้านผาสำราญ ปกติ          
48  บ้านซอแบะ ปกติ   58010143       
49  บ้านห้วยตอง ปกติ          
50  บ้านเมืองแพม ปกติ          
51  บ้านคำสุข ปกติ  
52  บ้านแม่สุริน ปกติ          
53  บ้านพัฒนา ปกติ          
54  บ้านนางิ้ว ปกติ          
55  บ้านน้ำส่อม ปกติ          
56  บ้านปางแปก ปกติ          
57  บ้านห้วยแห้ง ปกติ บ้านห้วยแห้ง         
58  บ้านคาหาน ปกติ          
59  บ้านห้วยนา ปกติ   บ้านห้วยนา  35801007     
60  บ้านห้วยปมฝาด ปกติ   58010034       
61  บ้านห้วยเฮี๊ยะ ปกติ          
62  บ้านแม่สะงา ปกติ          
63  บ้านหนองเขียว ปกติ          
64  บ้านแม่โกปี่ ปกติ          
65  บ้านแม่โข่จู ปกติ          
66  บ้านแม่อูคอ ปกติ     58010085    58010085 
67  บ้านห้วยโป่งกาน ปกติ          
68  บ้านป่ายาง ปกติ          
69  บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน ปกติ          
70  บ้านแกงหอม ปกติ   บ้านแกงหอม  58010113     
71  บ้านนาปลาจาด ปกติ          
72  บ้านแก่นฟ้า ปกติ          
73  ตชด.บำรุงที่ 60 เรียนร่วม ตชด.บำรุงที่ 60(สาขาบ้านนาหัวแหลม)  ตชด.บำรุงที่ 60  58010074     
74  บ้านน้ำปลามุง ปกติ          
75  บ้านปางบอนวัฒนาคาร ปกติ          
76  บ้านแม่สะเป่ใต้ ปกติ          
77  บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) ปกติ          
78  บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล ปกติ          
79  บ้านห้วยผึ้ง ปกติ          
80  บ้านน้ำริน ปกติ          
81  บ้านแม่ออ ปกติ          
82  บ้านหัวปอน ปกติ          
83  บ้านแม่ปิง สาขาบ้านหวาย ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านแม่ปิง  58010128 
84  บ้านผามอน ปกติ          
85  บ้านหนองขาวกลาง ปกติ