รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ยะลา เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3          
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13          
บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง          
บ้านคีรีลาดพัฒนา          
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 ปกติ          
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9          
บ้านคชศิลา ปกติ          
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 ปกติ          
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 ปกติ          
10  บ้านตาชี ปกติ          
11  บ้านวังหิน ปกติ          
12  นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 ปกติ          
13  บ้านเตรียมปัญญา ปกติ          
14  บ้านตะบิงติงงีสามัคคี ปกติ   บ้านตะบิงติงงีสามัคคี  95020032 
15  บ้านฉลองชัย ปกติ   บ้านฉลองชัย  95020023