รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ระนอง

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
ชนม์พัฒนา ปกติ          
บ้านปลายคลองวัน ปกติ          
บ้านปากแพรก ปกติ          
วัดช่องลม ปกติ          
เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา ปกติ          
บ้านละออง เรียนร่วม บ้านราชกรูด  บ้านราชกรูด  85010022     
บ้านทับจาก ปกติ          
บ้านดอนกลาง ปกติ          
บ้านหาดทรายดำ ปกติ          
10  บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) ปกติ          
11  บ้านบางสีกิ้ม ปกติ          
12  บ้านสองพี่น้อง ปกติ          
13  บ้านทะเลนอก ปกติ          
14  บ้านหินดาด ปกติ          
15  บ้านเชี่ยวเหลียง ปกติ          
16  บ้านคลองเงิน ปกติ          
17  บ้านน้ำขาว ปกติ          
18  บ้านเกาะพยาม ปกติ          
19  บ้านบกกราย เรียนร่วม          
20  บ้านเกาะช้าง ปกติ          
21  บ้านบางกุ้ง เรียนร่วม บ้านดอนกลาง         
22  บ้านหนองจิก ปกติ          
23  บ้านแหลมนาว ปกติ          
24  บ้านชนะบำรุง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านห้วยเสียด  85010044 
25  บ้านบางสองรา ปกติ  
26  บ้านคลองของ ปกติ          
27  บ้านน้ำตก ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหินดาด  85010006 
28  ทอนเสียดวิทยาคาร ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านบางขุนเพ่ง  85010038 
29  บ้าน จ.ป.ร. ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหินวัว  85010056 
30  บ้านน้ำแดง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านน้ำจืดน้อย  85010065 
31  บ้านลำเลียง ปกติ          
32  ประชาอุทิศ ปกติ          
33  บ้านเกาะเหลา ปกติ          
34  บ้านปลายคลอง ปกติ