รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ระยอง เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านยางงาม ปกติ          
วัดพังราด ปกติ          
บ้านเต้าปูนหาย ปกติ          
บ้านเขาหินแท่น ปกติ          
บ้านชงโค ปกติ          
บ้านมาบช้างนอน ปกติ   21020086  21020086     
บ้านห้วยยาง ปกติ          
วัดโพธิ์ทอง เรียนร่วม วังไกลกังวล  2102028  21020028     
วัดเขาน้อย ปกติ          
10  บ้านยุบตาเหน่ง ปกติ          
11  วัดสมอโพรง ปกติ          
12  บ้านชำสมอ ปกติ          
13  บ้านสองพี่น้อง ปกติ          
14  บ้านเขาตาอิ๋น ปกติ          
15  บ้านเนินสุขสำรอง ปกติ          
16  บ้านคลองทุเรียน เรียนร่วม          
17  วัดเขาสำรอง ปกติ          
18  วัดคลองชากพง ปกติ          
19  วัดสันติวัน ปกติ          
20  วัดจำรุง ปกติ          
21  วัดกองดิน ปกติ          
22  บ้านน้ำกร่อย ปกติ     21020092     
23  วัดเขากะโดน ปกติ          
24  วัดปากน้ำพังราด ปกติ          
25  วัดบ้านนา ปกติ          
26  บ้านมาบเหลาชะโอน ปกติ   บ้านมาบเหลาชะโอน  21020021     
27  บ้านดอนสำราญ ปกติ          
28  บ้านคลองไผ่ ปกติ          
29  บ้านแก่งหวาย ปกติ          
30  บ้านน้ำเป็น ปกติ         21020084 
31  บ้านเนินไม้หอม ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดกะแส  21020001 
32  บ้านหนองคุย ปกติ