รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ราชบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดหนองกลางด่าน          
วัดหัวหิน เรียนร่วม วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) ,วัดตาผา         
บ้านเกาะโพธิ์งาม          
วัดสร้อยฟ้า ปกติ          
วัดระฆังทอง          
วัดยางหัก ปกติ          
บ้านหนองสลิด ปกติ          
บ้านหนองไก่แก้ว ปกติ          
วัดดอนสาลี ปกติ          
10  วัดบ่อมะกรูด ปกติ          
11  วัดดีบอน ปกติ          
12  วัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) ปกติ          
13  วัดดอนเซ่ง ปกติ          
14  วัดดอนพรม ปกติ          
15  วัดหลวง ปกติ          
16  บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 ปกติ          
17  วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) ปกติ          
18  วัดใหม่สี่หมื่น ปกติ          
19  บ้านหนองกระทุ่ม ปกติ          
20  วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) ปกติ          
21  วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) ปกติ          
22  วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) เรียนร่วม หัวหิน,ตาผา  วัดใหญ่  70020055     
23  บ้านดอนไม้ลาย ปกติ          
24  วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) ปกติ          
25  วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) ปกติ          
26  บ้านหนองครึม ปกติ          
27  วัดขนอน ปกติ          
28  ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ ปกติ          
29  วัดเหนือ ปกติ          
30  วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) ปกติ          
31  วัดตาล ปกติ          
32  วัดตาลเตี้ย ปกติ          
33  วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) ปกติ          
34  วัดตาผา ปกติ          
35  วัดแหลมทอง ปกติ          
36  บ้านหนองคา ปกติ          
37  บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) ปกติ          
38  บ้านลาดใหญ่ ปกติ          
39  วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) ปกติ          
40  วัดทำนบ ปกติ          
41  วัดหนองเอี่ยน ปกติ          
42  วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) ปกติ          
43  วัดสระสี่มุม ปกติ          
44  วัดเขาชะงุ้ม ปกติ          
45  วัดหลักหกรัตนาราม ปกติ          
46  วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) เรียนร่วม วัดสนามชัย  วัดจอมปราสาท  70020111     
47  วัดโชติทายการาม ปกติ          
48  วัดศรีประชุมชน ปกติ          
49  วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) ปกติ   วัดหนองหิน  70020073     
50  วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) ปกติ          
51  วัดอัมพวนาราม ปกติ          
52  วัดเนกขัมมาราม ปกติ          
53  บ้านดอนฟักทอง ปกติ          
54  วัดลำพยอม ปกติ          
55  ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม ปกติ          
56  วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 ปกติ