รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ลพบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านสหพันธ์อ่างทอง          
บ้านหนองบง          
บ้านบ่อคู่          
บ้านหนองปลาไหล ปกติ          
วัดศิริบรรพต ปกติ          
บ้านห้วยดีเลิศ          
บ้านห้วยนา          
บ้านหนองไก่ห้าว ปกติ          
บ้านเขาราบ          
10  บ้านโคกกลาง          
11  บ้านเขาหมูมัน          
12  บ้านหนองสำราญ          
13  ซอย 26 สาย 4 ซ้าย ปกติ      
14  บ้านหนองจาน ปกติ          
15  บ้านลังกาประชาสรรค์ ปกติ          
16  บ้านซับไทร ปกติ          
17  บ้านบ่อน้ำ ปกติ          
18  ซอย 16 สาย 3 ซ้าย ปกติ          
19  ซอย 12 สาย 4 ซ้าย ปกติ          
20  บ้านหนองเสมา ปกติ          
21  บ้านท่าตะโก ปกติ          
22  บ้านโกรกรกฟ้า ปกติ          
23  บ้านหนองปล้อง ปกติ          
24  บ้านสันตะลุง ปกติ          
25  บ้านโค้งรถไฟ ปกติ          
26  บ้านลำโกฎิทอง ปกติ          
27  วัดมณีศรีโสภณ ปกติ          
28  ซอย 17 สาย 2 ซ้าย ปกติ          
29  บ้านเขาตะแคง ปกติ          
30  บ้านซับเค้าแมว ปกติ          
31  บ้านสวนมะเดื่อ ปกติ          
32  บ้านไร่พัฒนา ปกติ          
33  บ้านดงน้อย ปกติ          
34  บ้านหนองโพธิ์ ปกติ          
35  บ้านคลองสาริกา ปกติ          
36  บ้านทรัพย์เจริญ ปกติ          
37  บ้านทุ่งดินแดง ปกติ          
38  บ้านนาโสม ปกติ   บ้านนาโสม  16020055     
39  บ้านวังก้านเหลือง ปกติ          
40  บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ ปกติ   บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ  16020057     
41  บ้านธงชัยสามัคคี ปกติ          
42  บ้านซับงูเหลือม ปกติ          
43  บ้านไร่ทรัพย์เจริญ ปกติ          
44  บ้านท่าเยี่ยม ปกติ          
45  บ้านเขาสมโภชน์ ปกติ          
46  บ้านห้วยสาราม ปกติ          
47  บ้านเขาตำบล ยุบโรงเรียนแล้ว วัดโพธิ์งาม      วัดโพธิ์งาม  16020080 
48  บ้านบ่อดินสอพอง ปกติ          
49  บ้านลำสนธิ ปกติ          
50  ทรัพย์ราษฎร์บำรุง ปกติ          
51  บ้านทุ่งตาแก้ว ปกติ          
52  บ้านเนินทอง ปกติ     16020085     
53  บ้านท่าหลวง ปกติ          
54  บ้านซับผาสุก ปกติ          
55  บ้านทะเลทอง ปกติ          
56  บ้านทะเลวังวัด ปกติ          
57  บ้านหนองหัวช้าง ปกติ          
58  บ้านหนองเกตุ ปกติ          
59  บ้านด่านจันทร์ ปกติ   -- 
60  บ้านศรีเมือง ปกติ     16020140    16020140 
61  บ้านหนองปีกนก ปกติ          
62  บ้านแหลมชนแดน ปกติ          
63  บ้านท่ามะกอก ปกติ          
64  บ้านคลองกลุ่ม ปกติ          
65  บ้านลำโป่งเพชร ปกติ       บ้านลำโป่งเพชร  16020129 
66  บ้านหนองขาม ปกติ          
67  บ้านหนองไทร ปกติ          
68  บ้านทุ่งท่าช้าง ปกติ          
69  บ้านเขาขวาง ปกติ          
70  บ้านฟ่าวงาม ยุบโรงเรียนแล้ว       น้ำสุดวิไลประชาสรรค์  16020016 
71  โพธิ์นิมิตร ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดสุนทรเทพคีรี  16020075 
72  บ่อทองลพบุรี ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านใหม่โสพิมพ์  16020163 
73  บ้านห้วยสะอาด ปกติ          
74  บ้านห้วยเขว้า ปกติ  
75  บ้านเขาดินทอง ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157  16020147 
76  บ้านดินแดง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านทะเลทอง  16020118 
77  บ้านบ่อตะเคียนทอง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านลำโป่งเพชร  16020129