รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สตูล

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านทางงอ ปกติ          
บ้านควนฟ้าแลบ ปกติ          
บ้านบ่อเจ็ดลูก ปกติ          
บ้านห้วยมะพร้าว ปกติ          
บ้านสนกลาง ปกติ          
บ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา ปกติ          
บ้านไสใหญ่          
บ้านหาญ ปกติ          
บ้านโตนปาหนัน ปกติ          
10  นิคมซอย 10 ปกติ          
11  บ้านอุได ปกติ          
12  บ้านเกาะบูโหลน ปกติ          
13  บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา ปกติ          
14  บ้านทุ่งไหม้ ปกติ          
15  บ้านนาข่า ปกติ          
16  บ้านท่ายาง ปกติ          
17  บ้านท่าหิน ปกติ          
18  บ้านตันหยงกลิง ปกติ          
19  บ้านเกาะยวน ปกติ          
20  บ้านสวนเทศ ปกติ          
21  บ้านควนขัน ปกติ          
22  บ้านทุ่งพัฒนา ปกติ          
23  บ้านนาลาน ปกติ          
24  บ้านบากันโต๊ะทิด ปกติ          
25  บ้านเกาะยาว ปกติ          
26  บ้านบูเกตยามู ปกติ          
27  บ้านนาแก้ว ปกติ          
28  บ้านไร่ ปกติ          
29  บ้านห้วยไทร ปกติ          
30  บ้านตูแตหรำ ปกติ          
31  นิคมพัฒนาผัง 42 ปกติ          
32  บ้านตันหยงละไน้ ปกติ          
33  บ้านสุไหงมูโซ๊ะ ปกติ          
34  วัดหน้าเมือง ปกติ          
35  บ้านควนล่อน ปกติ          
36  บ้านวังพะเนียด ปกติ          
37  บ้านกาลันยีตัน ปกติ          
38  บ้านกุบังปะโหลด ปกติ          
39  บ้านนาแค ปกติ          
40  บ้านมะหงัง ปกติ          
41  บ้านแป0ระใต้ ปกติ          
42  บ้านโกตา ปกติ          
43  บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 ปกติ          
44  นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 ปกติ          
45  บ้านทุ่งสะโบ๊ะ ปกติ          
46  บ้านทุ่งบุหลัง ปกติ          
47  บ้านบารายี ปกติ          
48  บ้านมะนัง ปกติ          
49  บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย ปกติ          
50  บ้านอุไร ปกติ          
51  บ้านโคกพะยอม ปกติ          
52  บ้านเนินสูง ปกติ          
53  บ้านท่าพยอม ปกติ          
54  บ้านบันนังปุเลา ปกติ          
55  บ้านโคกประดู่ ปกติ     91010027     
56  บ้านกาแบง ปกติ          
57  บ้านหัวกาหมิง ปกติ          
58  บ้านน้ำหรา ปกติ          
59  บ้านคีรีวง ปกติ          
60  วัดชมพูนิมิต ปกติ          
61  บ้านปลักหว้า ปกติ          
62  บ้านทางยาง ปกติ          
63  บ้านทุ่งริ้น ปกติ          
64  บ้านราไว ปกติ          
65  บ้านท่าศิลา ปกติ