รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สมุทรปราการ เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดคันลัด ปกติ          
วัดบางน้ำผึ้งนอก ปกติ          
วัดบางขมิ้น ปกติ          
บ้านขุนสมุทร ปกติ  
วัดบางกระสอบ ปกติ          
วัดศรีคงคาราม ปกติ          
วัดรวก ปกติ          
วัดราษฎร์รังสรรค์ ปกติ          
วัดบางนางเกรง ปกติ  
10  วัดบางด้วน ปกติ          
11  วัดบางกะเจ้ากลาง ปกติ  
12  วัดคลองมอญ ปกติ  
13  ฉัตรทิพย์เทพวิทยา ปกติ