รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สมุทรสงคราม

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดธรรมประสิทธิ์ ปกติ          
วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) ปกติ          
วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) ปกติ          
บ้านแพรกหนามแดง ปกติ          
บ้านต้นลำแพน ปกติ          
ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) ปกติ          
วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) ปกติ          
บ้านลาดใหญ่ ปกติ          
วัดปากง่าม(ผ่องสะอาดราษฎร์นุกูล) ปกติ          
10  วัดสวนแก้ว ปกติ          
11  บ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์) ปกติ          
12  คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) ปกติ          
13  วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) ปกติ          
14  วัดจันทร์เจริญสุข ปกติ          
15  วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) ปกติ          
16  วัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร) เรียนร่วม วัดปากง่าม  75010045       
17  วัดคลองโคน ปกติ          
18  วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) ปกติ          
19  วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) เรียนร่วม วัดธรรมสถิติ์วราราม  วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)  75010015     
20  บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) ปกติ          
21  ศาลจ้าวอาม้า ปกติ          
22  วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ปกติ          
23  บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) ปกติ          
24  บ้านฉู่ฉี่ ปกติ          
25  วัดปากสมุทรสาขาบ้านคลองสองร่อง ยุบโรงเรียนแล้ว       รงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์)  75010037 
26  วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) ปกติ     75010089     
27  จตุวัฎมหาราชานุสรณ์ เรียนร่วม โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล)  โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล)  75010084  โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล)  75010084 
28  วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) ปกติ          
29  วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) ปกติ          
30  วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) ปกติ          
31  วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) ปกติ          
32  บ้านบางบ่อ ปกติ   75010010       
33  วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) ปกติ          
34  วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) ปกติ          
35  วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) ปกติ          
36  วัดโรงธรรม(มิตรภาพที่ 70) ปกติ          
37  วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) ปกติ          
38  วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) ปกติ          
39  วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) ปกติ          
40  บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) ปกติ          
41  วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) ปกติ          
42  วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) ปกติ          
43  วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) ปกติ          
44  วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) ปกติ          
45  วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) ปกติ          
46  วัดบางใหญ่(ประภัสสรประชานุกูล) ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดปากง่าม(ผ่องสะอาดราษฎร์นุกูล)  75010039