รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สมุทรสาคร

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านเจริญสุข ปกติ          
บ้านรางสายบัว ปกติ          
บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) ปกติ          
วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) ปกติ          
วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ          
บ้านคลองสําโรง ปกติ          
เมืองสมุทรสาคร ปกติ          
บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 ปกติ          
วัดชีผ้าขาว ปกติ          
10  บ้านชายทะเลกาหลง ปกติ          
11  บ้านชายทะเลบางกระเจ้า ปกติ          
12  บ้านท้องคุ้ง ปกติ          
13  วัดธรรมโชติ ปกติ          
14  บ้านสันดาบ ปกติ          
15  วังนกไข่ ปกติ          
16  บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) ปกติ          
17  วัดราษฎร์ธรรมาราม ปกติ          
18  วัดวิสุทธาราม ปกติ          
19  วัดธัญญารามราษฎร์บํารุง ปกติ          
20  วัดน่วมกานนท์ ปกติ          
21  ทํานบแพ้ว ปกติ          
22  วัดนาขวาง ปกติ
23  วัดเจริญสุขาราม ปกติ          
24  วัดบางพลี ปกติ          
25  วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) ปกติ          
26  บ้านท่าทราย ปกติ          
27  วัดศรีวนาราม ยุบโรงเรียนแล้ว