รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สระบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดถนนเหล็ก ปกติ          
วัดป่าสัก ปกติ          
วัดนาร่อง ปกติ          
วัดหนองยาวใต้          
วัดหนองเขื่อนช้าง ปกติ          
วัดหนองสองห้อง          
วัดหนองหัวโพ          
วัดโคกใหญ่          
วัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) เรียนร่วม 19010063  วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)  19010063     
10  วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) ปกติ          
11  บ้านซับชะอม          
12  วัดส้มป่อย ปกติ          
13  วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)          
14  วัดท่าวัว ปกติ          
15  บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213          
16  วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา)          
17  วัดสว่างอารมณ์ ปกติ          
18  วัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ 167)          
19  บ้านหนองกะเบา          
20  บ้านหลังสวนประชาสามัคคี          
21  บ้านเขาดินใต้          
22  วัดทุ่งสาริกา(ที0สาโรจน์อุปถัมภ์)          
23  ธารเกษม          
24  วัดบ้านใหม่ ปกติ          
25  วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)          
26  วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)          
27  วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์)          
28  วัดห้วยหวาย ปกติ          
29  ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) ปกติ          
30  บ้านหนองจาน ปกติ          
31  วัดหัวถนน ปกติ          
32  วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) ปกติ          
33  วัดหนองกีบม้า ปกติ          
34  วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) ปกติ          
35  วัดหนองจิก ปกติ          
36  วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) ปกติ          
37  วัดบ่อพระอินทร์ ปกติ          
38  วัดโคกงาม ปกติ          
39  วัดช้าง ปกติ          
40  วัดเขาดิน ปกติ          
41  ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ ปกติ          
42  วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) ปกติ          
43  วัดหนองนางปุ๋ย ปกติ          
44  วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) ปกติ          
45  วัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) เรียนร่วม อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)  อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)  19010064     
46  วัดบ้านรี เรียนร่วม อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)  อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)  19010064     
47  วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) ปกติ          
48  วัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411) ปกติ          
49  วัดหนองกบ(ไทยกล้าประชานุกูล) เรียนร่วม อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์  อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์  19010033     
50  วัดอู่ตะเภา เรียนร่วม อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์  อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์  19010033     
51  บ้านเขาเลี้ยว ปกติ  
52  วัดหนองสีดา ปกติ          
53  วัดหนองทางบุญ ปกติ          
54  บ้านเขาพลัด ปกติ          
55  บ้านสระลำใย ปกติ          
56  บ้านป่าไม้พระฉาย ปกติ          
57  วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) ปกติ          
58  วัดโพธิ์ทอง ปกติ          
59  วัดปัญจาภิรมย์ ปกติ          
60  โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี ปกติ          
61  บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) ปกติ          
62  วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) ปกติ          
63  ชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) ปกติ          
64  วัดห้วยลี่ ปกติ          
65  วัดตรีบุญญาราม ปกติ          
66  วัดโคกเสลา ปกติ          
67  วัดหนองหว้า ปกติ          
68  บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) ปกติ          
69  วัดมะขามเรียง ปกติ          
70  นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) ปกติ          
71  บ้านหนองใหญ่ ปกติ          
72  วัดหนองสุทธะ ปกติ          
73  วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ) ปกติ          
74  บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) ปกติ          
75  วัดสุนันทาราม ปกติ          
76  วัดลาดเขาปูน ปกติ     19010126     
77  วัดบ้านยาง ปกติ          
78  วัดป่าคา ปกติ