รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สระบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ปกติ          
สันมะค่าบกน้อยสามัคคี ปกติ          
วัดบ้านไผ่ ปกติ          
วัดบ้านจาน ปกติ          
วัดห้วยขมิ้น ปกติ          
วัดห้วยทองหลาง ปกติ          
บ้านซับกระดาน ปกติ          
วัดโคกกลาง ปกติ          
วัดเกาะเซิงหวาย ปกติ          
10  บ้านซับดินดำ ปกติ          
11  บ้านปึกสำโรง เรียนร่วม บ้านมณีโชติสามัคคี  บ้านมณีโชติสามัคคี  19020155     
12  วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ปกติ          
13  วัดขอนหอม ปกติ          
14  วัดบุรีการาม ปกติ          
15  วัดสุนทริกาวาส ปกติ          
16  วัดศรัทธาเรืองศรี ปกติ          
17  วัดท่าคล้อ ปกติ          
18  วัดคลองห้า ปกติ          
19  บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ปกติ          
20  บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ปกติ          
21  วัดบ้านลาด ปกติ          
22  วัดหนองโรง ปกติ          
23  วัดบ้านดง ปกติ          
24  บ้านช่อง ปกติ          
25  วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ปกติ          
26  วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ปกติ          
27  วัดโป่งมงคล ปกติ          
28  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ปกติ          
29  บ้านหนองสองห้อง? ปกติ          
30  วัดโพนทอง ปกติ          
31  วัดหนองผักชี ปกติ          
32  วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ปกติ          
33  บ้านซับน้อยใต้สามัคคี ปกติ          
34  วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ปกติ          
35  วัดเขาลาดวนาราม ปกติ          
36  วัดหนองอ่างทอง ปกติ          
37  วัดคำพราน ปกติ          
38  วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ          
39  บ้านโป่งเก้ง ปกติ          
40  บ้านซับพริก ปกติ          
41  บ้านโป่งตะขบ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านโป่งเก้ง  19020148 
42  วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) ปกติ          
43  บ้านท่าฤทธิ์ ปกติ          
44  วัดวังยาง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านโป่งเก้ง  19020148 
45  วัดบ้านหมาก ปกติ          
46  บ้านคลองม่วงเหนือ ปกติ          
47  บ้านป่าลานหินดาด ปกติ          
48  วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) ปกติ          
49  บ้านหนองตอตะเคียน ปกติ          
50  วัดสว่างอารมณ์ ปกติ          
51  วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ปกติ          
52  วัดคลองใหม่ ปกติ          
53  วัดเขาแก้วมุขดาราม ปกติ          
54  วัดสร้างบุญ ปกติ          
55  วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) ปกติ          
56  บ้านลำพญากลาง ปกติ          
57  วัดสหกรณ์รังสรรค์ ปกติ          
58  บ้านหัวถนน ปกติ          
59  วัดหนองไทร เรียนร่วม ชุมชนวัดคลองไทรฯ  วัดหนองไทร  19020089     
60  บ้านหนองกรดสามัคคี เรียนร่วม บ้านมณีโชติสามัคคี  บ้านมณีโชติสามัคคี  19020155     
61  วัดบ่อโศรก ปกติ          
62  วัดมวกเหล็กใน ปกติ          
63  บ้านคลองไทร ปกติ          
64  วัดปากน้ำ ปกติ          
65  วัดสมานมิตรมงคล ปกติ          
66  วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ปกติ