รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สิงห์บุรี

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดพระปรางค์มุนี          
วัดศรัทธาภิรม          
วัดตะโกรวม ปกติ          
วัดขุนสงฆ์ ปกติ          
วัดโพธิ์สังฆาราม          
วัดสิงห์          
วัดโพธิ์เอน เรียนร่วม วัดเก้าชั่ง  วัดเก้าชั่ง  17010070     
วัดโภคาภิวัฒน์ ปกติ          
วัดหลวง ปกติ     17010072     
10  บ้านเก่า ปกติ          
11  วัดเตย          
12  วัดโบสถ์          
13  วัดยาง ปกติ          
14  วัดกำแพง          
15  วัดแจ้ง ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดท่าอิฐ  17010115 
16  วัดหนองสุ่ม          
17  วัดการ้อง ปกติ          
18  วัดตลาดโพธิ์ ปกติ          
19  วัดโพธิ์ชัย ปกติ          
20  ชุมชนวัดเทพมงคล ปกติ   17010086  17010086     
21  วัดประสาท          
22  วัดพรหมเทพาวาส ปกติ   17010088  17010088     
23  วัดท่าอิฐ ปกติ          
24  วัดสาธุการาม          
25  วัดโคปูน ปกติ          
26  ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 ปกติ          
27  วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) ปกติ          
28  บ้านทุ่งกลับ ปกติ          
29  วัดน้อย ปกติ          
30  วัดปลาไหล ปกติ          
31  วัดน้ำผึ้ง ปกติ          
32  วัดดอกไม้ เรียนร่วม วัดปลาไหล  วัดปลาไหล  17010123     
33  วัดพิกุลทอง ปกติ          
34  วัดชะอมสามัคคีธรรม ปกติ          
35  วัดสามัคคีธรรม ปกติ   17010049  17010049     
36  วัดไผ่ขาด ปกติ          
37  เรืองเดชประชานุเคราะห์ ปกติ          
38  วัดศรีสาคร ปกติ          
39  วัดประสิทธิ์คุณากร ปกติ          
40  วัดล่องกะเบา ปกติ          
41  ชุมชนวัดพระนอน ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดโบสถ์  17010136 
42  วัดวังกะจับ ปกติ          
43  วัดวังขรณ์ ปกติ          
44  วัดโพธิ์หอม ปกติ          
45  บ้านทุ่งว้า ปกติ          
46  วัดเซ่าสิงห์ ปกติ          
47  วัดโพธิ์ศรี ปกติ          
48  วัดดอนเจดีย์ ปกติ          
49  วัดคลองโพธิ์ศรี ปกติ          
50  ชุมชนวัดตราชู ปกติ          
51  วัดโคกพระ ปกติ          
52  วัดกระดังงา ปกติ          
53  อนุบาลท่าช้าง ปกติ          
54  วัดกระทุ่มปี่ ปกติ          
55  วัดกลางธนรินทร์ ปกติ          
56  วัดจักรสีห์ ปกติ          
57  วัดระนาม ปกติ          
58  วัดชันสูตร ปกติ  
59  ค่ายบางระจัน ปกติ          
60  ชุมชนวัดเทพมงคล สาขาวัดป่าหวาย เรียนร่วม ชุมชนวัดเทพมงคล  17010088  17010088     
61  วัดบ้านลำ ปกติ          
62  วัดประศุก ปกติ   วัดประศุก  17010135     
63  ชุมชนบ้านไม้ดัด ปกติ          
64  วัดทอง ปกติ          
65  ชุมชนวัดเสาธงหิน ปกติ          
66  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ เรียนร่วม วัดท่าอิฐ  วัดท่าอิฐ  17010115     
67  วัดกลางชูศรีเจริญสุข ปกติ          
68  วัดเสาธงทอง เรียนร่วม วัดสังฆราชาวาส  วัดสังฆราชาวาส       
69  วัดราษฎร์ประสิทธิ์ ปกติ          
70  วัดหัวว่าว เรียนร่วม วัดสังฆราชาวาส  วัดสังฆราชาวาส       
71  บ้านบางสำราญ ยุบโรงเรียนแล้ว     17010019    17010019