รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สุโขทัย เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านวังขวาก          
บ้านจอมสังข์ เรียนร่วม วัดปากพระ  บ้านจอมสังข์  64010028     
บ้านปากคลอง          
บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ 5) ปกติ          
บ้านหนองจัง          
บ้านหนองตม          
บ้านยางแหลม ปกติ          
วัดหนองกก ปกติ          
บ้านวังกร่าง ปกติ          
10  บ้านนาสระลอย ปกติ          
11  บ้านหนองยาง          
12  สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)          
13  วัดสงฆาราม          
14  บ้านหนองหญ้าปล้อง          
15  วัดศรีเมือง          
16  บ้านป่าสัก ปกติ          
17  วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 ปกติ          
18  วัดโบสถ์ ปกติ          
19  บ้านหนองกระทุ่ม          
20  วัดเสาหิน          
21  บ้านหนองเสาเถียร ปกติ          
22  บ้านป่ามะม่วง ปกติ          
23  บ้านใหม่โพธิ์ทอง          
24  วัดทุ่ง ปกติ          
25  บ้านประดู่เฒ่า ปกติ          
26  บ้านลานทอง          
27  บ้านเนินประดู่ ปกติ          
28  อนุบาลกงไกรลาศ ปกติ          
29  บ้านเนินพยอม ปกติ          
30  หนองหญ้าปล้อง ปกติ          
31  บ้านเนินยาง          
32  เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) ปกติ          
33  บ้านหนองสองตอน เรียนร่วม บ้านวังลึก  บ้านหนองสองตอน  64010064     
34  วัดใหม่ไทยบำรุง ปกติ     64010150     
35  บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) ปกติ          
36  บ้านนากาหลง ปกติ          
37  วัดเชตุพน ปกติ          
38  บ้านนาไผ่ล้อม เรียนร่วม บ้านป้อมประชานุกูล  บ้านนาไผ่ล้อม  64010094     
39  บ้านวังแดด ปกติ          
40  บ้านป้อมประชานุกูล ปกติ          
41  บ้านดอนสำโรง ปกติ          
42  บ้านปากแคว ปกติ          
43  บ้านคลองน้ำเย็น ปกติ          
44  บ้านคลองปลายนา ปกติ          
45  บ้านวังวน ปกติ          
46  วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) ปกติ          
47  บ้านยางแดน ปกติ          
48  วัดหนองตาโชติ ปกติ          
49  บ้านคลองไผ่งาม ปกติ          
50  หนองบัวเขาดิน ปกติ          
51  มหาตมาคานธีนุอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) ปกติ          
52  บ้านหนองสามพญา ปกติ          
53  บ้านราวรังงาม เรียนร่วม บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)  บ้านราวรังงาม  64010043     
54  บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) ปกติ          
55  บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) ปกติ          
56  วัดเต่าทอง ปกติ          
57  บ้านข่อยสองนาง เรียนร่วม วัดเต่าทอง  บ้านข่อยสองนาง  64010147     
58  บ้านมนต์คีรี เรียนร่วม บ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"  บ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"  64010029     
59  บ้านหนองไม้กอง ปกติ          
60  บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) ปกติ          
61  บ้านเขาทองผางับ ปกติ          
62  วัดยางเอน ปกติ          
63  บ้านสำนัก เรียนร่วม บ้านวังทองแดง  บ้านวังทองแดง  64010039     
64  วัดวังแดง ยุบโรงเรียนแล้ว       ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)  64010019 
65  บ้านวังหิน ปกติ          
66  บ้านน้ำลาด ปกติ          
67  บ้านโว้งบ่อ ปกติ          
68  บ้านเหมืองตามุก เรียนร่วม ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)  บ้านเหมืองตามุก  64010011 
69  บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) ปกติ          
70  บ้านคลองด่าน ยุบโรงเรียนแล้ว       ส่งคืน งปม.ให้ สพฐ.   
71  บ้านโพธิ์หอม เรียนร่วม บ้านดงเดือย  บ้านโพธิ์หอม  64010135     
72  บ้านบางสนิม ยุบโรงเรียนแล้ว       ส่งคืน งปม.ให้ สพฐ   
73  บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ปกติ          
74  วัดดงยาง ปกติ          
75  บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) ปกติ          
76  บ้านโป่งแค ปกติ          
77  บ้านวังหาด ปกติ          
78  บ้านหนองพยอม เรียนร่วม วัดปากพระ  บ้านหนองพยอม  64010027     
79  บ้านนาโพธิ์ เรียนร่วม บ้านขุนนาวัง  บ้านนาโพธิ์  64010085     
80  วัดลัดทรายมูล เรียนร่วม บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)  วัดลัดทรายมูล  64010025     
81  บ้านเพชรไฝ ปกติ          
82  บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) ปกติ