รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สุโขทัย เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านห้วยติ่ง ปกติ   64020003       
บ้านเตว็ดกลาง          
บ้านหนองแหน ปกติ          
วัดปากคลองช้าง          
บ้านตาลพร้า ปกติ          
บ้านแม่ทุเลาใน ปกติ          
บ้านบึงงาม ปกติ          
บ้านท่าชัย          
บ้านโคกกะทือ          
10  บ้านคลองสำราญ ปกติ          
11  บ้านนาต้นจั่น          
12  บ้านฝั่งหมิ่น ปกติ          
13  บ้านธารน้ำทิพย์ ปกติ          
14  วัดภูนก ปกติ          
15  แม่สานสามัคคี ปกติ          
16  บ้านหนองป่าตอ ปกติ          
17  บ้านโบสถ์โพธิ์ โอนไปสังกัดอื่น xxxxxxxxxxxxx53453  xxxxxxxxxxx345345  64020127  xxxxxxxxxxx345353  64020127 
18  บ้านป่ายาง ปกติ          
19  บ้านดงยาง ปกติ          
20  บ้านเกาะน้อย ปกติ          
21  วัดเกาะ ปกติ          
22  บ้านห้วยเจริญ ปกติ          
23  บ้านสันติพิทยาคาร ปกติ          
24  หนองอ้อบำเพ็ญ ปกติ          
25  บ้านแม่ฮู้ ปกติ          
26  วัดกรงทอง ปกติ          
27  บ้านวังยายมาก ปกติ          
28  วัดบ้านกรุ ปกติ          
29  บ้านดอนระเบียง ปกติ          
30  บ้านห้วยสักตะเพียนทอง เรียนร่วม บ้านห้วยไคร้  บ้านห้วยไคร้  64020002  บ้านห้วยไคร้  64020002 
31  บ้านวังสมบูรณ์ ปกติ          
32  วัดบ้านคลอง ปกติ          
33  บ้านห้วยตม ปกติ          
34  วัดบ้านเหมือง ปกติ          
35  บ้านบุ่งสัก ปกติ          
36  บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) ปกติ          
37  บ้านดงย่าปา ปกติ   บ้านดงย่าปา  64020018     
38  บ้านไม้งาม ปกติ          
39  บ้านป่าคา ปกติ          
40  วัดวังใหญ่ ปกติ          
41  บ้านท่าทอง เรียนร่วม บ้านหนองป่าตอ  บ้านท่าทอง(อุดมวิทยาคาร)  64020122     
42  บ้านวังธาร ปกติ          
43  บ้านแม่บ่อทอง ปกติ          
44  วัดเตว็ดใน เรียนร่วม บ้านโคกกะทือ  บ้านโคกกะทือ  64020104     
45  บ้านหนองผักบุ้ง ปกติ          
46  บ้านนาพง ปกติ          
47  บ้านวังทอง ปกติ          
48  วัดป่าถ่อน ปกติ          
49  บ้านปากสาน ปกติ          
50  บ้านใหม่โพธิ์งาม ปกติ          
51  เชิงผา ปกติ          
52  สามัคคีวิทยา ปกติ          
53  บ้านโซกเปือย ปกติ          
54  บ้านหมอนสูง ปกติ          
55  วัดศิริบูรณาราม ปกติ          
56  บ้านโป่งตีนตั่ง ปกติ          
57  วัดเกาะน้อย ปกติ     64020065     
58  บ้านพระปรางค์ ปกติ          
59  บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) เรียนร่วม วัดเกาะน้อย  หาดเสี้ยว,วัดเกาะน้อย  64020064     
60  วัดวังค่า เรียนร่วม บ้านท่าโพธิ์  บ้านท่าโพธิ์  64020029     
61  บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) ปกติ          
62  วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) ปกติ          
63  หมอนสูงประชาสรรค์ ปกติ          
64  บ้านหนองยาว ปกติ          
65  บ้านแสงสว่าง เรียนร่วม บ้านสามหลัง  บ้านแสงสว่าง  64020199  บ้านสามหลัง   
66  มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) ปกติ          
67  ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) ปกติ          
68  บ้านโป่งฝาง ปกติ          
69  บ้านทุ่งมหาชัย ปกติ          
70  บ้านนา ปกติ          
71  บ้านแม่คุ ปกติ          
72  บ้านศรีสวรรค์ เรียนร่วม บ้านแก่ง  บ้านศรีสวรรค์  64020011     
73  บ้านบึงสวย ปกติ          
74  บ้านดงจันทน์ ปกติ          
75  วัดท่าเกษม เรียนร่วม วัดปากน้ำ  วัดปากน้ำ  64020134     
76  บ้านลำโชค ปกติ          
77  บ้านปากคลองแดน ปกติ          
78  บ้านปางสา ปกติ          
79  บ้านดอยไก่เขี่ย ปกติ          
80  บ้านทุ่งพล้อ ปกติ          
81  ประชาอุทิศ ปกติ          
82  บ้านหัวฝาย ปกติ          
83  วัดไทรย้อย เรียนร่วม วัดไผ่ล้อม  วัดไผ่ล้อม  64020154     
84  วัดไผ่ล้อม ปกติ          
85  วัดแสนตอ ปกติ          
86  บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ ปกติ          
87  บ้านแม่ราก ปกติ          
88  วัดศรีสังวร ปกติ          
89  บ้านวังพิกุล ปกติ          
90  โรตารี่สวรรคโลก 1 ปกติ          
91  ชุมชนบ้านคลองยาง ปกติ          
92  บ้านเขาทอง ปกติ          
93  วัดคุ้งยาง ปกติ          
94  บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) ปกติ          
95  บ้านแม่สาน ปกติ          
96  บ้านหนองหมื่นชัย ปกติ          
97  บ้านวังไฟไหม้ ปกติ          
98  บ้านทับผึ้ง ปกติ
99  บ้านสันติสุข ปกติ          
100  วัดท่าทอง เรียนร่วม วัดปากน้ำ  วัดปากน้ำ  64020134     
101  บ้านไผ่ตะล่อม ปกติ          
102  บ้านนาขุนไกร ปกติ          
103  บ้านไทยชนะศึก ปกติ          
104  บ้านป่ามะม่วง ยุบโรงเรียนแล้ว       ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)  64020137 
105  บ้านสะท้อ ปกติ          
106  บ้านคลองแห้ง ปกติ          
107  บ้านห้วยหยวก ปกติ          
108  บ้านศาลาไก่ฟุบ ปกติ          
109  บ้านหนองบัว ปกติ          
110  บ้านหนองกระดี่(บางประชาสรรค์) เรียนร่วม บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)  บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)  64020072     
111  บ้านจันทโรภาส ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดป่าถ่อน  64020158 
112  บ้านวัดโบสถ์ ปกติ