รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดสุวรรณาคี          
วัดบางใหญ่          
วัดตปะโยคาราม          
วัดดอนบุบผาราม          
วัดโบสถ์          
วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก          
วัดเถรพลาย ปกติ          
วัดสกุณปักษี          
วัดมเหยงคณ์ ปกติ          
10  วัดลาดปลาเค้า ปกติ          
11  วัดลานคา ปกติ          
12  อนุบาลวัดสวนหงส์          
13  วัดวังพลับเหนือ ปกติ          
14  วัดคันทด ปกติ          
15  วัดไตรรัตนาราม ปกติ          
16  วัดไผ่ขวาง ปกติ          
17  วัดหนองโสน ปกติ          
18  บ้านรางทอง ปกติ          
19  วัดดอนตาจีน ปกติ          
20  วัดดอนไข่เต่า ปกติ          
21  วัดไผ่เดี่ยว ปกติ          
22  วัดสังโฆสิตาราม เรียนร่วม วัดดาว  วัดสังโฆสิตาราม  72010105     
23  วัดเสาธงทอง ปกติ          
24  วัดเกาะ ปกติ          
25  วัดสุขเกษม ปกติ          
26  บ้านหนองบอน ปกติ          
27  วัดโคกโพธิ์ ปกติ          
28  วัดดอนสุทธาวาส ปกติ          
29  วัดหัวไผ่ ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดแก้ว  72010021 
30  วัดโพคอย ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดมเหยงคณ์  72010025 
31  บ้านกิโลแปด ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านดอนโพ  72010052 
32  บ้านหลักเมตร ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านท่าเสด็จ  72010055 
33  วัดราษฎร์บูรณะ ยุบโรงเรียนแล้ว       กฤษณา  72010065 
34  วัดขวาง ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดลานคา  72010073 
35  บ้านตลาดวังหว้า ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดบ้านกล้วย  72010129 
36  วัดสัปรสเทศ ปกติ          
37  วัดอุทุมพราราม ปกติ          
38  วัดลำบัว ปกติ          
39  วัดไผ่มุ้ง ปกติ          
40  วัดพร้าว ปกติ          
41  วัดชีปะขาว ปกติ          
42  วัดสว่างอารมณ์ ปกติ          
43  วัดบางจิก ปกติ          
44  วัดพันตำลึง ปกติ          
45  วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก ปกติ          
46  บ้านหนองเพียน ปกติ          
47  วัดสำนักตะฆ่า ปกติ          
48  วัดศีรษะเกษ ปกติ          
49  บ้านคลองชะโด ปกติ          
50  วัดเทพสุธาวาส ปกติ          
51  วัดศาลาท่าทราย ปกติ          
52  บ้านไผ่แปลกแม่ ปกติ          
53  วัดบึงคา ปกติ          
54  วัดดอนขาด ปกติ          
55  วัดบ้านหมี่ ปกติ          
56  วัดดอนกลาง ปกติ          
57  วัดดงขี้เหล็ก ปกติ          
58  วัดบรรไดทอง ปกติ          
59  วัดไก่เตี้ย ปกติ          
60  บ้านหนองจิก ปกติ          
61  วัดพิหารแดง ปกติ          
62  วัดโพธิ์ตะควน ปกติ          
63  วัดดอนกระเบื้อง ปกติ          
64  วัดลาดน้ำขาว ปกติ          
65  วัดโพธิ์ศรี ปกติ          
66  วัดเสาธงทอง ปกติ          
67  วัดโพธิ์ท่าทราย ปกติ          
68  วัดสามจุ่น ปกติ          
69  วัดดารา ปกติ          
70  วัดคูบัว ปกติ          
71  วัดหน่อสุวรรณ ปกติ          
72  วัดบางเลน ปกติ          
73  วัดปากคลองกุ่ม ปกติ  
74  วัดใหม่รัตนเจดีย์ ปกติ          
75  วัดวังพลับใต้ ปกติ          
76  วัดคลองโมง ปกติ          
77  วัดตะลุ่ม ปกติ          
78  บ้านรางหางม้า ปกติ          
79  วัดศุขเกษม ปกติ          
80  วัดไผ่ลูกนก ปกติ          
81  วัดประชุมชน ปกติ          
82  วัดสามทอง ปกติ          
83  วัดดอนตาล ปกติ          
84  บรรหารแจ่มใสวิทยา 4 ปกติ          
85  วัดกุฎีทอง ยุบโรงเรียนแล้ว       ไม่ได้จัดซื้อ  คืนเงิน