รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านวังน้ำเขียว ปกติ          
วัดคูเมือง          
วัดท่าทอง ปกติ          
บ้านหนองหิน          
วัดฉวาก ปกติ          
บ้านหนองอุโลก ปกติ          
บ้านหนองแขม          
วัดโป่งแดง ปกติ          
บ้านใหม่ไร่อ้อย ปกติ          
10  วัดหนองเปาะ ปกติ          
11  วัดหนองสังข์ทอง ปกติ          
12  วัดหัวเขา ปกติ          
13  วัดดอนไร่ ปกติ          
14  วัดเนินมหาเชษฐ ปกติ          
15  บ้านทุ่งหนองแก้ว ปกติ          
16  วัดเขาพระ ปกติ          
17  วัดใหม่สระพลอย ปกติ          
18  สวนป่าองค์พระ ปกติ          
19  วัดหัวนา ปกติ          
20  วัดบัลลังก์ ปกติ          
21  บ้านทุ่งนาตาปิ่น ปกติ          
22  บ้านแหลมสะแก ปกติ          
23  บ้านหนองขาม ปกติ          
24  บ้านไผ่สีทอง ปกติ          
25  วัดวังหว้า ปกติ          
26  บ้านปากดง ปกติ          
27  วัดกุ่มโคก ปกติ          
28  บ้านราษฎร์บำรุง ปกติ          
29  บ้านดงเชือก ปกติ          
30  วัดคลองขอม ปกติ          
31  บ้านหนองนา ปกติ          
32  วัดประชุมสงฆ์ ปกติ          
33  บ้านหนองบัวทอง ปกติ          
34  วัดลาดสิงห์ ปกติ   72030095  72030095     
35  วัดบ้านทึง ปกติ          
36  บ้านมาบพะยอม ปกติ          
37  บ้านหนองราชวัตร ปกติ          
38  วัดทุ่งกฐิน ปกติ          
39  วัดดอนตาล ปกติ          
40  วัดวุ้งสุทธาวาส ปกติ          
41  บ้านลาด ปกติ          
42  วัดเดิมบาง ปกติ          
43  วัดท่าเตียน ปกติ          
44  วัดกำมะเชียร ปกติ          
45  บ้านหนองจิกยาว ปกติ          
46  บ้านหนองห้าง ปกติ          
47  วัดหนองโรง ปกติ          
48  พัฒนาปากน้ำ เรียนร่วม 72030031         
49  บ้านแจงงาม ปกติ          
50  บ้านหนองตาแก้ว ปกติ          
51  วัดโคกพระ ปกติ          
52  วัดหนองกระทุ่ม ปกติ          
53  วัดวังกุลา ปกติ          
54  วัดปากน้ำ ปกติ          
55  วัดสามเอก ปกติ          
56  วัดนางบวช ปกติ          
57  วัดดงพิกุล ปกติ   วัดดงพิกุล  72030035 
58  บ้านทับละคร ปกติ          
59  บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา ปกติ          
60  วัดขุยโพธิ์ ยุบโรงเรียนแล้ว