รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านไสใน ปกติ          
วัดปากคู ปกติ          
วัดอุทยาราม ปกติ          
บ้านกำสนประชาสรรค์          
วัดสิงขร ปกติ          
วัดชลธาร ปกติ          
บ้านเกาะนกเภา ปกติ          
บ้านหนองเปล ปกติ
บ้านบางชุมโถ ปกติ     84010032     
10  วัดนทีคมเขต ปกติ          
11  บ้านมะเดื่อหวาน ปกติ          
12  ชุมชนวัดสุนทรนิวาส ปกติ          
13  บ้านซอย 10 ปกติ          
14  วัดพุฒ ปกติ          
15  บ้านควนราชา ปกติ          
16  บ้านควนนิมิต ปกติ          
17  บ้านห้วยเสียด ปกติ          
18  บ้านทับท้อน ปกติ          
19  บ้านมะม่วงหวาน ปกติ          
20  บ้านหาดริ้น ปกติ          
21  บ้านคลองสุข ปกติ          
22  บ้านกงหนิง ปกติ          
23  วัดพ่วง ปกติ          
24  วัดนทีวัฒนาราม ปกติ          
25  บ้านสุชน ปกติ          
26  บ้านใหม่สามัคคี ปกติ          
27  วัดแหลมทอง ปกติ          
28  บ้านท่าเสาเภา ปกติ          
29  วัดบุญบันเทิง ปกติ          
30  บ้านวังหวาย ปกติ          
31  วัดดอนยาง ปกติ          
32  บ้านดอนเสาธง ปกติ          
33  บ้านวังทองสามัคคี ปกติ          
34  บ้านคลองกรูด ปกติ          
35  วัดท้องอ่าว โอนไปสังกัดอื่น          
36  บ้านเกาะแรต ยุบโรงเรียนแล้ว          
37  บ้านท่าโพธิ์ ปกติ          
38  บ้านบ่อโฉลก ปกติ          
39  บ้านไสขาม ปกติ          
40  บ้านดอนหลวง ปกติ      
41  วัดคุณาราม ปกติ          
42  วัดสมัยคงคา ปกติ          
43  วัดสันติวราราม ปกติ          
44  วัดคีรีวงการาม ปกติ          
45  วัดคงคาล้อม ปกติ          
46  บ้านเขาแค ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านน้ำฉา  84010095 
47  วัดประสิทธาราม เรียนร่วม วัดบางใบไม้  วัดบางใบไม้  84010022     
48  วัดบางกล้วย ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดบางใบไม้  84010022 
49  วัดโชติการาม ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดบางใบไม้  84010022 
50  บ้านท้องนายปาน ปกติ          
51  บ้านศรีชัยคราม ปกติ          
52  บ้านเกาะพลวย ปกติ          
53  บ้านดอนสน ปกติ          
54  บ้านบ่อน้ำร้อน ปกติ  
55  บ้านสะพานกฐิน โอนไปสังกัดอื่น