รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านบางใหญ่สามัคคี          
บ้านใต้          
บ้านปากหาน          
บ้านลานเข้ ปกติ          
บ้านห้วยใหญ่ ปกติ          
บ้านยูงงาม ปกติ   84030015  84030015     
บ้านวังหิน ปกติ          
บ้านห้วยมุด ปกติ          
บ้านวังใหญ่ ปกติ          
10  บ้านทรายทอง ปกติ          
11  บ้านทุ่งจูด ปกติ          
12  บ้านดอนงาม ปกติ          
13  บ้านบางหยด ปกติ          
14  บ้านสี่แยกสามัคคี ปกติ          
15  บ้านปลายสาย ปกติ          
16  บ้านเขาตอก ปกติ          
17  บ้านควนสว่างวัฒนา ปกติ          
18  วัดท่าเจริญ ปกติ          
19  บ้านหนองม่วง ปกติ
20  นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 ปกติ          
21  บ้านยางอุง เรียนร่วม วัดน้ำพุ  วัดน้ำพุ  84030027     
22  บ้านดอนทราย เรียนร่วม วัดน้ำพุ  วัดน้ำพุ  84030027     
23  บ้านเกาะแก้ว เรียนร่วม บ้านคลองจัน  บ้านคลองจัน  84030057 
24  บ้านคลองปราบ ปกติ          
25  บ้านเขาน้อย ปกติ          
26  บ้านควนเนียง ปกติ
27  บ้านคลองหาเหนือ ปกติ          
28  สมบูรณ์ประชาสรรค์ ปกติ
29  บ้านส้องเหนือ ปกติ          
30  บ้านควนเจริญ ยุบโรงเรียนแล้ว          
31  วัดคลองตาล ปกติ  
32  บ้านไสขรบ ปกติ     84030160     
33  บ้านบางประสามัคคี ปกติ          
34  วัดดอนพยอม ปกติ          
35  บ้านคลองจัน ปกติ  
36  บ้านทุ่งในไร่ ปกติ          
37  บ้านไร่เหนือ ปกติ          
38  บ้านขุนราษฎร์ ปกติ          
39  บ้านยูงทอง ปกติ          
40  บ้านคลองกา ปกติ          
41  บ้านห้วยทรายทอง ปกติ          
42  บ้านธารอารี ปกติ          
43  บ้านห้วยชัน ปกติ          
44  บ้านนาควน ปกติ          
45  วัดไทรโพธิ์งาม ปกติ          
46  บ้านควนกองเมือง ปกติ          
47  บ้านห้วยตอ ปกติ          
48  บ้านคลองยา ปกติ          
49  บ้านปากด่าน ปกติ          
50  บ้านในไร่ ปกติ          
51  มิตรประชาราษฎร์ ปกติ          
52  บ้านควนคีรีวงศ์ ปกติ          
53  บ้านนาชุมเห็ด ปกติ          
54  บ้านไสดง ปกติ          
55  ศึกษาประชาคม ปกติ   84030063 
56  บ้านสวยศรี ปกติ   84030054       
57  บ้านบางดี ปกติ          
58  บ้านหนองเรียน เรียนร่วม วังไกลกัลวล         
59  บ้านห้วยห้าง เรียนร่วม วังไกลกังวล         
60  บ้านยูงงาม ปกติ  
61  บ้านควนกลาง ปกติ          
62  บ้านยวนปลา ปกติ 84030170 
63  บ้านควนมหาชัย ปกติ          
64  บ้านกลาง ปกติ   84030089 
65  วัดควนท่าแร่ ปกติ     84030041     
66  บ้านทุ่งหญ้าแดง ปกติ บ้านทุ่งหญ้าแดง  84030148 
67  บ้านกอบแกบ ปกติ          
68  บ้านทุ่งตำเสา ปกติ          
69  บ้านเขานิพันธ์ ปกติ          
70  บ้านหมาก ปกติ          
71  บ้านควนมหาชัย ปกติ          
72  บ้านโกงเหลง ยุบโรงเรียนแล้ว       ควนสุบรรณ  84030009 
73  วัดโสภณประชาราม ปกติ          
74  วัดควนศรี ปกติ          
75  บ้านเหมืองทวด ปกติ          
76  วัดบางกำยาน ปกติ  
77  บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ ปกติ          
78  บ้านห้วยล่วง ปกติ          
79  บ้านไทรห้อง ปกติ          
80  บ้านปากสาย ปกติ