รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.หนองคาย เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านเวียงคุก ปกติ          
บ้านพร้าวเหนือ ปกติ          
บ้านโคกป่าฝาง          
บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา เรียนร่วม บ้านโคกก่อง วัดพระธาตุบังพวน โคกคำทุ่งสว่างวิทยา  บ้านบ่อแบแปบหน้าม้าวิทยา  43010019 
สีกายวิทยาคม          
บ้านแสนสุข ปกติ          
หนองปลาปากจำปาทอง ปกติ  
บ้านเสียว ปกติ บ้านดงบัง         
บ้านม่วงน้ำไพร เรียนร่วม บ้านแก้งใหม่  บ้านแก้งใหม่  43010132     
10  บ้านเบิดวิทยา ปกติ          
11  บ้านหัวทราย          
12  ครุราษฎร์รังสรรค์          
13  บ้านหนองบ่อ          
14  บ้านนาน้ำพาย          
15  วัดพระธาตุบังพวน เรียนร่วม บ้านโคกก่อง โคกคำทุ่งสว่างวิทยา บ้านบ่อแปบหนองหญ็าม้าวิทยา  วัดพระธาตุบังพวน  43010015     
16  โคกคำทุ่งสว่างวิทยา เรียนร่วม บ้านโคกก่อง วัดพระธาตุบังพวน บ้านบ่อแปบหนองหญ็าม้าวิทยา  โคกคำทุ่งสว่างวิทยา  43010018     
17  บ้านนาดง ปกติ          
18  บ้านหมากก่องฝายแตก ปกติ          
19  บ้านโคกสำราญ ปกติ  
20  พัฒนาคำแก้ว ปกติ          
21  บ้านดงต้อง ปกติ          
22  บ้านท่ามะเฟือง ปกติ          
23  โพนศิลางามวิทยา ปกติ          
24  ฉันทนาวัณรถ ปกติ          
25  บ้านดงบัง เรียนร่วม บ้านเสียว  บ้านเสียว  43010113     
26  บ้านโคกแมงเงา ปกติ          
27  บ้านหนองแจ้ง ปกติ          
28  บ้านอุ่มเย็น เรียนร่วม บ้านทุ่มฝาง  บ้านทุ่มฝาง  43010076     
29  บ้านหนองผือ ปกติ          
30  บ้านนาโคก ปกติ          
31  บ้านทุ่มฝาง เรียนร่วม บ้านอุ่มเย็น  บ้านทุ่มฝาง  43010076     
32  บ้านดงนาคำ เรียนร่วม บ้านนาดง  บ้านดงนาคำ  43010092 
33  บ้านโคกก่อง เรียนร่วม วัดพระธาตุบังพวน โคกคำทุ่งสว่างวิทยา บ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา  บ้านโคกก่อง  43010021     
34  บ้านพานพร้าว เรียนร่วม บ้านหัวทราย  บ้านพานพร้าว  43010106     
35  มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา ปกติ          
36  บ้านจอมแจ้ง เรียนร่วม หินโงมวิทยา  บ้านจอมแจ้ง  43010047     
37  บ้านหนาด ปกติ          
38  บ้านหงส์ทองสามขา ปกติ          
39  บ้านขุมคำ ปกติ         43010110 
40  บ้านนาช้างน้ำ ปกติ          
41  บ้านพร้าวใต้เจริญสุข เรียนร่วม หินโงมวิทยา  หินโงมวิทยา  43010057     
42  บ้านปากมาง เรียนร่วม บ้านกองนาง  บ้านกองนาง  43010059     
43  บ้านถิ่นทอนเหนือ เรียนร่วม บ้านดอนขนุนพัฒนา และโรงเรียนบ้านวังน้ำมอก  บ้านถิ่นทอนเหนือ  43010100     
44  บ้านน้ำโมง ปกติ          
45  ดาวเรืองสมสะอาด ปกติ          
46  โพนสว่างป่าตองวิทยา ปกติ          
47  บ้านโนนแดง ปกติ          
48  บ้านตอแก ปกติ          
49  บ้านฝางวิทยา ปกติ          
50  บ้านนาโพธิ์ ปกติ          
51  ชุมชนบ้านพวก ปกติ          
52  หนองผือวิทยาคม ปกติ   หนองผือวิทยาคม  43010020     
53  บ้านนาอ่างสร้างอ่าง ปกติ          
54  บ้านสวยหลง เรียนร่วม บ้านนาอ่างสร้างอ่าง  บ้านสวยหลง  43010045     
55  บ้านนากอ ปกติ          
56  บ้านนาบง เรียนร่วม ป่าสักวิทยา  บ้านนบง  43010063 
57  บ้านสร้างพอก ปกติ          
58  บ้านวังยาง เรียนร่วม          
59  บ้านโสกกล้า ปกติ          
60  บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง เรียนร่วม บ้านสังกะลีนาขาม  บ้านสังกะลีนาขาม  43010115     
61  บ้านน้อย ปกติ          
62  บ้านท่ากฐิน ปกติ          
63  บ้านสมสนุกดงหนองบอน ปกติ          
64  บ้านดงเจริญ เรียนร่วม หินโงมวิทยา  บ้านดงเจริญ  43010058     
65  สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 ปกติ          
66  บ้านนาคลอง ปกติ          
67  หนองแดงสร้างประทายพัฒนา ปกติ          
68  บ้านวังน้ำมอก ปกติ   บ้านวังน้ำมอก  43010098     
69  บ้านบงวิทยา ปกติ          
70  บ้านเทวีดอนขม ปกติ          
71  อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก เรียนร่วม อาโอยาม่า ๒  อาโอยาม่า ๒  43010154     
72  บ้านหนองบัววิทยา ปกติ          
73  บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ ปกติ          
74  บ้านแก้งใหม่ ปกติ          
75  ราษฎร์สามัคคี ปกติ          
76  บ้านดอนขนุนพัฒนา ปกติ          
77  บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา เรียนร่วม ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา  บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา  43010008     
78  บ้านปากโสม ปกติ          
79  บ้านหนอง ปกติ          
80  อนุบาลอรุณรังษี ปกติ          
81  บ้านศูนย์กลาง เรียนร่วม บ้านน้ำทอน  บ้านศูนย์กลาง  43010152     
82  บ้านน้ำทอน ปกติ          
83  จันทราราม ปกติ          
84  บ้านป่าสัก ปกติ          
85  บ้านตาดเสริม เรียนร่วม บ้านม่วง  บ้านม่วง  43010123     
86  บ้านวังมน เรียนร่วม บ้านม่วง  บ้านม่วง       
87  บ้านฟ้าประทาน ปกติ          
88  บ้านเป้า ปกติ          
89  ชุมชนบ้านหม้อ ปกติ          
90  จอมมณี เรียนร่วม อนุบาลหนองคาย  อนุบาลหนองคาย  43010051     
91  มีชัยวิทยา โอนไปสังกัดอื่น