รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.อ่างทอง

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดกำแพง ปกติ          
วัดสามประชุม ปกติ          
วัดข่อย ปกติ          
วัดสว่าง ปกติ          
วัดแปดแก้ว ปกติ          
วัดโพธิ์ ปกติ          
วัดไทรย์นิโครธาราม ปกติ          
อนุบาลสามโก้(บ้านลำสนุ่น) ปกติ          
วัดศาลาดิน ปกติ          
10  ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ ปกติ          
11  วัดโพธิ์เกรียบ ปกติ          
12  วัดเกษทอง ปกติ          
13  วัดไผ่แหลม ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดโบสถ์(ราษฎร์รังสฤษฏ์)  15010148 
14  วัดโพทูล ปกติ          
15  กระทุ่มราย ปกติ          
16  วัดทองเลื่อน ปกติ          
17  วัดทองกลาง ปกติ          
18  วัดจำปาหล่อ ปกติ          
19  วัดปลดสัตว์ ปกติ          
20  วัดวงษ์ภาศน์ ปกติ          
21  บ้านหนองเสือ ปกติ          
22  วัดพิจารณ์โสภณ ปกติ          
23  วัดลาดเป็ด ปกติ          
24  วัดท่า ปกติ          
25  วัดโคกพุทรา ปกติ          
26  วัดสนธิธรรม ปกติ          
27  วัดโพธิวงษ์ ปกติ          
28  วัดโคศุภราช ปกติ          
29  วัดบุญเกิด ปกติ          
30  อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) ปกติ          
31  วัดใหม่ทางข้าม ปกติ          
32  วัดท้ายย่าน เรียนร่วม วัดไผ่ล้อม  วัดไผ่ล้อม  15010022     
33  วัดเยื้อง ปกติ          
34  วัดโพธิ์ศรี ปกติ          
35  วัดอรัญญิกาวาส ปกติ          
36  วัดดอนกระต่ายทอง(มิตรภาพที่ 41) ยุบโรงเรียนแล้ว       ไม่ได้รับงบประมาณ   
37  วัดไทรย์ ปกติ          
38  วัดหนองกร่าง ปกติ          
39  วัดเทวราช ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดเยื้องคงคาราม  15010040 
40  พวงทองอุปถัมภ์ ปกติ          
41  วัดบางศาลา ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดนางเล่ว  15010028 
42  วัดยาง ปกติ          
43  วัดไผ่ล้อม ปกติ          
44  อนุบาลไชโย(วัดสระเกษอาทรสิกขกา ปกติ          
45  วัดไตรรัตนาราม ปกติ          
46  วัดคลองพูล ปกติ          
47  วัดมหานาม ปกติ          
48  วัดโบสถ์ เรียนร่วม วัดมหานาม  วัดมหานาม  15010030     
49  วัดจันทราราม ปกติ          
50  วัดไชยภูมิ เรียนร่วม วัดมหานาม  วัดมหานาม  15010030     
51  วัดละมุด ปกติ      
52  วัดสามโก้ ปกติ          
53  วัดหมื่นเกลา ปกติ          
54  วัดสี่ร้อย ปกติ          
55  วัดจุฬามุนี ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดสุวรรณราชหงษ์  15010083 
56  วัดยางมณี ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดสุวรรณราชหงษ์  15010083 
57  วัดเอกราช ปกติ          
58  วัดคลองสำโรง ปกติ          
59  วัดบ้านพราน ปกติ          
60  วัดลาดเค้า ปกติ          
61  วัดรัตนาราม ปกติ          
62  วัดตลาดใหม่ ปกติ          
63  วัดนางเล่ว ปกติ          
64  วัดราชปักษี ปกติ          
65  อนุบาลโพธิ์ทอง ปกติ          
66  วัดศรีมหาโพธิ์ ปกติ          
67  วัดท่าสามัคคี ปกติ          
68  วัดบ้านสร้าง ปกติ          
69  วัดขุมทอง ปกติ          
70  วัดมหาดไทย ปกติ          
71  บ้านศาลาดิน ปกติ
72  วัดมะนาวหวาน ปกติ          
73  วัดจันทร์นิรมิตร ปกติ          
74  วัดโบสถ์ ปกติ          
75  วัดหัวสะแกตก ปกติ          
76  วัดโบสถ์ ปกติ          
77  วัดจันทร์มณี ปกติ          
78  วัดเจ้าบุญเกิด ปกติ          
79  วัดศรีกุญชร ปกติ          
80  วัดรางฉนวน ปกติ          
81  วัดทำนบ ปกติ          
82  วัดยางทอง ปกติ          
83  วัดน้อย ปกติ      
84  วัดโพธิ์ราษฎร์ ปกติ          
85  วัดบุญศิริวิทยาราม ปกติ          
86  วัดท่าอิฐ ปกติ          
87  วัดลิ้นทอง ปกติ          
88  วัดบ้านอิฐ ปกติ          
89  วัดต้นทอง ปกติ          
90  วัดไผ่วง ปกติ          
91  วัดโพธิ์ทอง ปกติ          
92  วัดท่าโขลง ปกติ          
93  วัดบางจักร ปกติ          
94  วัดสามขาว ปกติ          
95  บ้านดอนตาวง ปกติ          
96  วัดลานช้าง ปกติ          
97  วัดห้วยคันแหลน ปกติ          
98  วัดหลวง ปกติ          
99  บ้านไผ่หมูขวิด ปกติ