รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.อุทัยธานี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดดงพิกุล ปกติ          
วัดดอนกลอย ปกติ          
วัดห้วยรอบ เรียนร่วม วัดดอนกลอย  วัดดอนกลอย  61010137     
วัดทุ่งนาไทย ปกติ          
บ้านหนองโพธิ์ ปกติ          
วัดตลุกดู่ ปกติ          
วัดหนองนกยูง เรียนร่วม วัดตลุกดู่  บ้านหนองรัก  61010070     
วัดท่ามะขามป้อม ปกติ          
บ้านหนองไผ่ ปกติ          
10  วัดทุ่งพึ่ง ปกติ          
11  วัดทุ่งปาจาน ปกติ          
12  บ้านเกาะเทโพ ปกติ          
13  วัดตานาด ปกติ          
14  บ้านหนองเมน ปกติ          
15  บ้านท่าดาน ปกติ          
16  วัดหนองเขื่อน เรียนร่วม วัดดอนกลอย  วัดดอนกลอย  61010137     
17  วัดหาดทนง ปกติ          
18  บ้านเขาน้อย ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนบ้านโคกหม้อ  61010031 
19  วัดหนองไผ่ ยุบโรงเรียนแล้ว       อนุบาลหนองขาหย่าง  61010143 
20  บ้านหนองแขวนกูบ ปกติ          
21  บ้านหนองจิกยาว เรียนร่วม วัดหนองสระ  วัดหนองสระ  61010060     
22  วัดวังสาริกา ปกติ          
23  บ้านหนองหญ้าปล้อง ปกติ          
24  วัดจักษา ปกติ          
25  วัดดงแขวน ปกติ          
26  ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) ปกติ          
27  บ้านหนองเข้ ปกติ          
28  วัดเขาปฐวี ปกติ          
29  บ้านท่าซุง ปกติ          
30  บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง ปกติ          
31  วัดเขาดาวเรือง ปกติ          
32  บ้านปากดง ปกติ          
33  วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) ปกติ          
34  บ้านเนินก้าว ปกติ          
35  ชุมชนวัดดงขวาง ปกติ          
36  วัดหนองแก ปกติ          
37  วัดสะพานหิน ปกติ          
38  บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) ปกติ          
39  บ้านหัวดง ปกติ          
40  วัดหนองสลิด เรียนร่วม วัดหนองแก  วัดหนองสลิด  61010005     
41  วัดสังกัสรัตนคีรี ปกติ          
42  บ้านหนองแห้ว ปกติ          
43  บ้านหนองแว่น ปกติ          
44  วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) ปกติ          
45  บ้านหนองยายดา เรียนร่วม วัดดงแขวน+อนุบาลสว่างอารมณ์  บ้านหนองยายดา+วัดดงแขวน  61010091     
46  วัดอุโปสถาราม ปกติ          
47  วัดหนองสระ ปกติ          
48  วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) ปกติ          
49  วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง ปกติ          
50  บ้านภูมิธรรม ปกติ     61010010     
51  บ้านหนองชุมเห็ด ปกติ          
52  วัดโนนเหล็ก ปกติ          
53  วัดหนองระแหงเหนือ ปกติ          
54  วัดวังบุญ ปกติ          
55  บ้านหนองกี่ ปกติ          
56  บ้านคอดยาง ปกติ          
57  วัดเนื้อร้อน ปกติ          
58  วัดหนองเรือโกลน เรียนร่วม อนุบาลทัพทัน  อนุบาลทัพทัน  61010043     
59  วัดหนองตางู ปกติ          
60  บ้านดงยางใต้ ปกติ          
61  วัดท่าโพ ปกติ          
62  วัดหนองแฟบ ปกติ          
63  บ้านเนินตูม เรียนร่วม วัดจักษา  วัดจักษา  61010019     
64  บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี ปกติ          
65  บ้านเขาผาลาด ปกติ          
66  บ้านเขาทองหลาง ปกติ