รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.จันทบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์) ปกติ          
วัดเนินยาง          
วัดพลับ ปกติ          
บ้านสะพานเลือก ปกติ          
วัดหนองสีงา ปกติ          
วัดคลองขุด ปกติ          
บ้านชำโสม ปกติ          
บ้านแก่งน้อย ปกติ          
วัดโป่งแรด ปกติ          
10  วัดเสม็ดงาม ปกติ          
11  วัดตะกาดเง้า ปกติ     22010054     
12  วัดเขาน้อย ปกติ          
13  บ้านยางระหง ปกติ   บ้านยางระหง  22010085     
14  วัดโขดหอย ปกติ          
15  บ้านไร่เก่า ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดรำพัน  22010059 
16  บ้านวังปลา ปกติ          
17  วัดนาซา ปกติ          
18  วัดสนามไชย ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดหนองแหวน  22010082 
19  บ้านหนองหงส์ ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดหนองแหวน  22010082 
20  วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ ปกติ          
21  วัดสิงห์ ปกติ          
22  วัดโยธานิมิต ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดสิงห์  22010017 
23  วัดคมบาง ปกติ          
24  บ้านสังข์ทอง ปกติ   โรงเรียนบ้านสังข์ทอง  22010050 
25  วัดทุ่งเบญจา ปกติ          
26  วัดเนินโพธิ์ ปกติ          
27  บ้านเตาหม้อ ปกติ          
28  วัดนายายอาม ปกติ          
29  วัดท่าแคลง ปกติ          
30  บ้านมาบโอน ปกติ          
31  บ้านคลองกะพง ปกติ          
32  วัดวังเวียน ปกติ          
33  ไทยรัฐวิทยา 14 ปกติ          
34  บ้านประแกต ปกติ          
35  บ้านศรัทธาตะพง ปกติ          
36  วัดหมูดุด ปกติ          
37  บ้านหนองบัวทอง ปกติ          
38  วัดท่าศาลา ปกติ          
39  วัดแขมหนู ปกติ     22010052     
40  บ้านท่าแฉลบ ปกติ          
41  วัดโขมง ปกติ   วัดโขมงฯ  22010044     
42  บ้านท่าปก ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านคลองน้ำใส  22010013 
43  วัดวังหิน ปกติ          
44  วัดเสม็ดโพธิ์ศรี ปกติ          
45  บ้านเจ้าหลาว ปกติ          
46  บ้านเขามะปริง ปกติ