รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.จันทบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านใหม่ ปกติ          
วัดเกวียนหัก ปกติ          
วัดเกาะจิก ปกติ          
บ้านทุ่งบอน ปกติ          
บ้านหนองเสม็ด ปกติ          
บ้านอีมุย ปกติ          
บ้านวังตัก ปกติ          
บ้านคลองใหญ่ ปกติ          
วัดตะปอนใหญ่ ปกติ          
10  วัดน้ำรัก ปกติ          
11  บ้านช้างข้าม ปกติ          
12  วัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) ปกติ          
13  บ้านบ่อ ปกติ          
14  วัดบางชัน ปกติ          
15  วัดสะตอน้อย ปกติ          
16  บ้านชากไทย ปกติ          
17  บ้านสามสิบพัฒนา ปกติ          
18  บ้านทรัพย์สินพูน ปกติ          
19  วัดเขาตาหน่วย ปกติ          
20  วัดวังสรรพรส ปกติ          
21  วัดบางสระเก้า ปกติ          
22  บ้านน้ำตกพลิ้ว ปกติ          
23  บ้านหนองบอน ปกติ          
24  ปากน้ำแหลมสิงห์ ปกติ          
25  บ้านหนองระหาน ปกติ   22020016  22020016     
26  บ้านโชคดี ปกติ          
27  บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) ปกติ          
28  บ้านทุ่งม่วง ปกติ          
29  บ้านทัพนคร ปกติ          
30  วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) ปกติ          
31  สังวาลย์วิทย์ 6 ปกติ          
32  วัดมะทาย ปกติ          
33  บ้านกระทิงทอง ปกติ          
34  บ้านคลองตาคง ปกติ          
35  หนองมะค่า ปกติ   หนองมะค่า  22020105     
36  บ้านท่าขาหย่าง ปกติ          
37  วัดซึ้งบน ปกติ          
38  บ้านแหลมสิงห์ ยุบโรงเรียนแล้ว วัดบางกะไชย(สวนโพธิรัตนบำรุง)  วัดบางกะไชย(สวนโพธิรัตนบำรุง)  22020077  วัดบางกะไชย(สวนโพธิรัตนบำรุง)  22020077 
39  วัดท่าเขา ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดท่าหัวแหวนฯ  22020084 
40  โฆวินฑะ ปกติ          
41  วัดวันยาวล่าง ปกติ