รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.กระบี่

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
ทุ่งพะยอม ปกติ          
บ้านหนองน้ำแดง ปกติ          
บ้านทุ่งคา ปกติ
บ้านควนใต้ ปกติ          
บ้านทุ่งสูง          
สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3          
บ้านอ่าวน้ำ          
บ้านถ้ำเสือ ปกติ          
บ้านนาเทา          
10  วัดช่องแบก          
11  สหกรณ์ประชาอุทิศ          
12  บ้านปากหรา ปกติ          
13  บ้านเขาล่อม ปกติ          
14  บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่          
15  บ้านเขางาม ปกติ          
16  บ้านไสไทย เรียนร่วม          
17  "บ้านคลองทราย ""ประชาอุทิศ""" ปกติ          
18  บ้านหาดยาว ปกติ          
19  บ้านช่องไม้ดำ ปกติ          
20  บ้านเกาะปอ ปกติ          
21  บ้านดินแดงน้อย ปกติ          
22  บ้านเกาะฮั่ง ปกติ          
23  บ้านหินราว เรียนร่วม วัดสถิตโพธาราม  บ้านหินราว  81010145     
24  บ้านคลองพระยา ปกติ          
25  บ้านทุ่งประสาน ปกติ          
26  บ้านห้วยยูง ปกติ          
27  บ้านเหนือ ปกติ          
28  บ้านหว่างคลอง ปกติ          
29  บ้านควนเกาะจันทร์ ปกติ  
30  บ้านแชงเปิง ปกติ          
31  บ้านทุ่งนุ้ย ปกติ          
32  บ้านเขาสามหน่วยา ปกติ          
33  บ้านทุ่งสาคร ปกติ          
34  วัดสถิตโพธาราม ปกติ          
35  บ้านทุ่ง ปกติ          
36  วัดไพรสณฑ์ ปกติ          
37  วัดห้วยโต้ ปกติ          
38  บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา ปกติ     81010056     
39  บ้านคลองชะมวง ปกติ          
40  บ้านสังกาอู้ ปกติ          
41  บ้านทับพล ปกติ          
42  โคกยอ ปกติ   81010167  81010167     
43  บ้านท่ายาง ปกติ          
44  บ้านในยวน ปกติ          
45  ชุมชนวัดนาเหนือ ปกติ          
46  บ้านบางขนุน ปกติ          
47  บ้านห้วยปริศนา ปกติ          
48  บ้านคลองแรด ปกติ          
49  บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) ปกติ          
50  บ้านหนองกก ปกติ          
51  บ้านบกเก้าห้อง ปกติ          
52  บ้านบกห้อง ปกติ          
53  บ้านสะพานพน ปกติ          
54  บ้านคลองท่อมเหนือ ปกติ          
55  บ้านนางรอง ปกติ          
56  บ้านบางเตียว ปกติ    
57  วัดบางโทง ปกติ          
58  บ้านแหลมตง ปกติ          
59  บ้านคลองเตาะ ปกติ          
60  บ้านเกาะศรีบอยา ปกติ          
61  บ้านคลองเขม้า ปกติ          
62  บ้านคลองหวายเล็ก ปกติ          
63  บ้านเขาทอง ปกติ          
64  บ้านพรุพี ปกติ          
65  บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง ปกติ          
66  บ้านบางใหญ่ ยุบโรงเรียนแล้ว          
67  บ้านนาพรุ ปกติ          
68  วัดบางเหลียว ปกติ          
69  บ้านปากหยา ปกติ          
70  บ้านนาวง ปกติ          
71  บ้านควน ปกติ          
72  วัดห้วยคราม ยุบโรงเรียนแล้ว          
73  บ้านในทับ ยุบโรงเรียนแล้ว          
74  บ้านห้วยมัด ยุบโรงเรียนแล้ว          
75  บ้านนาออก ปกติ          
76  บ้านปากคลอง ปกติ          
77  บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว ปกติ          
78  บ้านบางโสก ปกติ          
79  บ้านควนนกหว้า เรียนร่วม วัดโคกยาง  วัดโคกยาง  81010212     
80  บ้านห้วยพลู ปกติ          
81  บ้านช้างตาย โอนไปสังกัดอื่น          
82  บ้านถ้ำเพชร ยุบโรงเรียนแล้ว          
83  วัดบ้านนา ปกติ          
84  บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) ปกติ          
85  บ้านคลองรั้ว ปกติ          
86  บ้านเกาะไทร ปกติ          
87  บ้านเขาแก้ว ปกติ          
88  บ้านตลิ่งชัน ปกติ          
89  บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 ปกติ          
90  บ้านหลังโสด ปกติ          
91  บ้านคลองปัญญา ปกติ          
92  บ้านป่างาม โอนไปสังกัดอื่น          
93  บ้านพรุเตียว ยุบโรงเรียนแล้ว          
94  บ้านคลองม่วง ปกติ          
95  บ้านท่านุ่น ปกติ          
96  บ้านเขาพนม ปกติ          
97  บ้านคลองประสงค์ ปกติ          
98  บ้านนานอก