รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านท่ากระดาน ปกติ          
สุตะโชติประชาสรรค์ เรียนร่วม วัดศรีสุตาราม  สุตะโชติประชาสรรค์  24020001  วัดศรีสุตาราม  24020001 
วัดสามแยก ปกติ          
วัดเสม็ดใต้ ปกติ          
วัดหัวสวน          
วัดลาดบัวขาว          
วัดคูมอญ ปกติ          
วัดชายเคืองวนาราม          
บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) ปกติ          
10  บ้านไร่ดอน          
11  วัดดอนขี้เหล็ก          
12  บ้านชำขวาง          
13  วัดแหลมเขาจันทร์          
14  บ้านหนองเหียง          
15  บ้านหนองแสง ปกติ          
16  วัดบ้านซ่อง          
17  บ้านท่าโพธิ์          
18  วัดแสนภุมราวาส          
19  วัดบางคา ปกติ          
20  วัดไผ่ขวาง ปกติ          
21  บ้านยางแดง          
22  บ้านวังคู          
23  วัดวังกะจะ          
24  วัดก้อนแก้ว          
25  โสภณประชาเทวารุทธารักษ์          
26  วัดนาน้อย ปกติ          
27  บ้านหนองสองห้อง          
28  ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ ปกติ          
29  บ้านเนินไร่          
30  วัดทางข้ามน้อย ปกติ          
31  วัดหนองบัว          
32  บ้านม่วงโพรง ปกติ          
33  บ้านอ่างทอง ปกติ          
34  วัดคลองเขื่อน ปกติ          
35  บ้านเขาสะท้อน          
36  บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ ปกติ          
37  บ้านห้วยหิน ปกติ   บ้านห้วยหิน  24020035     
38  วัดบางโรง ปกติ   วัดบางโรง  24020162     
39  บ้านอ่างเสือดำ ปกติ   บ้านอ่างเสือดำ  24020152     
40  บ้านนาโพธิ์ ปกติ          
41  วัดกกสับ ปกติ          
42  วัดบ้านกล้วย ปกติ          
43  วัดสุวรรณคีรี ปกติ          
44  บ้านโปร่งตาสา ปกติ          
45  บางพะเนียง ปกติ          
46  วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) ปกติ          
47  ไม้แก้วประชานุเคราะห์ ปกติ          
48  วัดบางตลาด ปกติ          
49  วัดใหม่บางคล้า ปกติ          
50  บ้านกระบกเตี้ย ปกติ   บ้านกระบกเตี้ย  24020093     
51  ราษฎรนุกูล ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดบางตลาด   
52  วัดสนามช้าง ปกติ          
53  วัดสะแกงาม ปกติ          
54  วัดสระสองตอน ปกติ          
55  วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดบ้านซ่อง  24020062 
56  บ้านหนองกลางดง ปกติ          
57  บ้านกรอกสะแก ปกติ          
58  วัดหนองปรือ ปกติ          
59  วัดหัวไทร ปกติ          
60  วัดบางกระดาน ปกติ          
61  วัดสามร่ม ปกติ          
62  บ้านอ่างตะแบก ปกติ          
63  วัดเทพพนาราม ปกติ          
64  บ้านท่าม่วง ปกติ          
65  หนองปรือประชาสรรค์ ปกติ          
66  วัดน้ำฉ่า ยุบโรงเรียนแล้ว          
67  บ้านหนองโสน ยุบโรงเรียนแล้ว          
68  วัดแหลมไผ่ศรี ปกติ          
69  วัดสวรรค์นิมิต ยุบโรงเรียนแล้ว          
70  สว่างศรัทธาธรรมสถาน ปกติ          
71  บ้านคลองสอง ปกติ          
72  วัดสาวชะโงก ปกติ          
73  วัดท่าลาดเหนือ ปกติ          
74  บ้านห้วยน้ำทรัพย์ ยุบโรงเรียนแล้ว       สพป.ฉช.2