รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านหนองบัว          
บ้านเขาแดง ปกติ          
บ้านสามกระทาย ปกติ          
บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร          
บ้านวังโบสถ์ ปกติ  
บ้านใหม่ ปกติ          
บ้านห้วยไทรงาม          
บ้านเขาโป่ง          
บ้านวังข่อย ปกติ  
10  บ้านสำโหรง ปกติ          
11  สามแยกป่าถล่ม ปกติ          
12  บ้านวังวน(ชูชีพ0สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) ปกติ          
13  วัดเกษตรกันทราราม ปกติ          
14  บ้านพุใหญ่ ปกติ          
15  ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา ปกติ          
16  ละเมาะ ปกติ          
17  บ้านหนองไผ่ ปกติ          
18  บ้านหนองข้าวเหนียว ปกติ          
19  บ้านปากเหมือง ปกติ          
20  บ้านหนองกระทิง ปกติ          
21  บ้านบน ปกติ          
22  บ้านหนองคร้า ปกติ          
23  บ้านหนองหมู ปกติ          
24  บ้านหัวตาลแถว ปกติ          
25  บ้านหนองกระทุ่ม ปกติ          
26  บ้านบางปู ปกติ          
27  บ้านหนองกา ปกติ          
28  บ้านดอนบ่อกุ่ม ปกติ          
29  บ้านเนินกรวด ปกติ          
30  ชลประทานปราณบุรี ปกติ          
31  วัดทุ่งน้อย ปกติ          
32  ดีมากาเร็ดฟุลเลอร์ ปกติ          
33  บ้านหนองไทร ปกติ          
34  บ้านหนองเป่าปี่ ปกติ          
35  บ้านสิบสองหุ้น ปกติ          
36  บ้านห้วยพลับ ปกติ          
37  บ้านเกาะไผ่ ปกติ          
38  บ้านเกาะนาน้อย ปกติ          
39  บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด ปกติ          
40  บ้านวังยาว ปกติ          
41  บ้านคอกช้างพัฒนา ปกติ          
42  บ้านหนองตาเสือ ยุบโรงเรียนแล้ว บ้านบน      บ้านบน  77020005