รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ชลบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ          
บ้านทุ่งน้อย          
วัดอัมพวนาราม ปกติ          
บ้านน้ำซับ ปกติ          
วัดนาวังหิน ปกติ          
วัดบางนาง ปกติ          
วัดโคกเพลาะ ปกติ          
บ้านเนินทุ่ง ปกติ          
วัดหนองกาน้ำ ปกติ          
10  บ้านหนองไผ่แก้ว ปกติ          
11  วัดท่าบุญมี ปกติ          
12  บ้านแปลงกระถิน ปกติ          
13  วัดบ้านไร่ ปกติ          
14  บ้านเนินหลังเต่า ปกติ         20020042 
15  วัดเนินตามาก ปกติ          
16  บ้านเจ็ดเนิน ปกติ          
17  บ้านหนองเสม็ด ปกติ          
18  บ้านหนองไผ่ ปกติ          
19  วัดบ้านศาลา ปกติ วัดบ้านศาลา  วัดบ้านศาลา  20020044     
20  บ้านทับสูง ปกติ          
21  บ้านบางแสม ปกติ          
22  บ้านเขาอำนวยสุข ปกติ          
23  วัดใหม่ท่าโพธิ์ ปกติ          
24  วัดกลางคลองหลวง ปกติ          
25  วัดเนินสัก ปกติ          
26  วัดเกาะลอย ปกติ          
27  สวนป่าคลองตาเพชรบน ปกติ          
28  บ้านคลองกุ่ม ปกติ          
29  บ้านเขาสัตตพรหม ปกติ          
30  บ้านเขาวังแก้ว ปกติ          
31  บ้านคลองยาง ปกติ          
32  บ้านเนินดินแดง ปกติ          
33  บ้านคลองปริง ปกติ          
34  บ้านบางหัก ปกติ          
35  บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ          
36  บ้านโค้งประดู่ ปกติ          
37  บ้านคลองโอ่ง ปกติ          
38  บ้านวังมะเดื่อ ปกติ   บ้านวังมะเดื่อ  20020079     
39  วัดเขาวนาพุทธาราม ปกติ          
40  วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) ปกติ          
41  บ้านคลองใหญ่ ปกติ          
42  บ้านคลองโค ปกติ          
43  วัดวรพรตสังฆาวาส ปกติ          
44  บ้านเนินถาวร ปกติ          
45  บ้านเนิน ปกติ          
46  วัดหนองม่วงใหม่ ปกติ