รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ชัยนาท

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) ปกติ          
บ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) เรียนร่วม วัดหัวยาง  วัดหัวยาง  18010040     
วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) ปกติ          
คงรักษ์ประชานุเคราะห์          
บ้านทุ่งกว้าง ปกติ          
วัดอารีทวีวนาราม          
ไกรราษฎร์วิทยา เรียนร่วม ประชุมธรรม(สัจญาณ)  ไกรราษฎร์วิทยา  18010150     
วัดคลองธรรม ปกติ          
วัดสวนอัมพวัน          
10  บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์)          
11  วัดเขาดิน(วันครู่2502)          
12  วัดพิกุลงาม เรียนร่วม ชุมชนวัดศรีมณีวรรณฯ  วัดพิกุลงาม  18010033     
13  บ้านหัวถนน          
14  วัดหนองจิก ปกติ          
15  วัดคลองงิ้ว          
16  วัดท่ากระแส ปกติ          
17  สำราญราษฎร์บำรุง ปกติ          
18  บ้านท่าข้ามวังน้ำ ปกติ          
19  บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) ปกติ          
20  วัดศรีเจริญธรรม ปกติ          
21  วัดมะเห0ยงคณ์(ประชาเนรมิต) ปกติ          
22  วัดสระเนินพระราม ปกติ          
23  วัดพรหมวิหาร ปกติ          
24  วัดมะปราง ปกติ          
25  วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) ปกติ          
26  วัดหาดอาษา ปกติ          
27  บ้านหนองเด่น ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านวังคอไหฯ  18010203 
28  บ้านกลาง(วิโรจน์สามัคคีประชาสรรค์) ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านวังคอไหฯ  18010203 
29  วัดท่า ปกติ          
30  บ้านสามัคคีธรรมวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดวังหมัน  18010068 
31  วัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา) ยุบโรงเรียนแล้ว       ไทยรัฐวิทยา57ฯ  18010039 
32  วัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนบ้านหางน้ำสาครฯ  18010053 
33  บ้านรางจิก ปกติ          
34  บ้านวังเดือนห้า ปกติ          
35  ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) ปกติ          
36  บ้านดอนกะโดน ปกติ          
37  วัดบ้านใหม่ ปกติ          
38  บ้านเก่า เรียนร่วม บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)   บ้านเก่า  18010197     
39  บ้านคลองยาง ปกติ          
40  วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) ปกติ          
41  วัดท่าแก้ว ปกติ          
42  วัดทองนพคุณ ปกติ          
43  วัดคลองเกษม ปกติ          
44  วัดเขาแก้ว ปกติ          
45  วัดดอนตะไล้ ปกติ          
46  วัดโพธิมงคล ปกติ          
47  วัดกรุณา ปกติ          
48  วัดธรรมามูล ปกติ          
49  วัดเนินถ่าน ปกติ          
50  วัดไผ่โพธิ์ทอง ปกติ          
51  พระยาตาก ปกติ          
52  วัดโพธิ์ทอง ปกติ          
53  วัดพระแก้ว ปกติ  
54  วัดโคกหมู ปกติ          
55  วัดดอนรังนก ปกติ          
56  วัดถ้ำเข้ ปกติ          
57  วัดหนองเต่าดำ ปกติ          
58  วัดโพธิ์ประสิทธิ์ ปกติ          
59  ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) ปกติ          
60  วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) ปกติ          
61  วัดยางศรีเจริญ ปกติ          
62  วัดดอนโพธิ์ศรี ปกติ          
63  วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ          
64  บ้านดอนแตง เรียนร่วม ชุมชนหางน้ำสาคร  ชุมชนหางน้ำสาคร  18010053 
65  วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) เรียนร่วม ชุมชนหางน้ำสาคร  วัดโคกแจง  18010049 
66  วัดหนองตาตน ปกติ          
67  อนุบาลหนองมะโมง ปกติ          
68  ลัดดาประชาสรรค์ ปกติ          
69  บ้านสระแก้ว ปกติ          
70  วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) ปกติ          
71  ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) ปกติ          
72  วัดหัวตะพาน ปกติ          
73  วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ ปกติ          
74  วัดงิ้ว่(เรือไทยสงเคราะห์) ปกติ          
75  บ้านเขาเกล็ด ปกติ   บ้านเขาเกล็ด  18010195     
76  บ้านหนองต่อ ปกติ          
77  วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) ปกติ          
78  วัดสระไม้แดง ปกติ          
79  ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) ปกติ          
80  บ้านวังหัวเรือ ปกติ          
81  บ้านสุขเดือนห้า ปกติ          
82  บ้านน้ำพุ ปกติ          
83  วัดหลวงพ่อขาว เรียนร่วม ส่องคบ  ส่องคบ  1801004  วัดส่องคบ  18010004 
84  วัดหอระฆัง ปกติ   18010121       
85  วัดวิจิตรังสิตาราม ปกติ     18010147     
86  บ้านโป่งแค เรียนร่วม วัดนมโฑฯ  บ้านโป่งแค  18010080  บ้านโป่งแค  18010080 
87  วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) ปกติ          
88  วัดเทพรัตนวนาราม ปกติ          
89  อนุบาลวัดสิงห์ ปกติ          
90  วัดหนองน้อย ปกติ          
91  วัดคลองบุญ ปกติ          
92  วัดสนามชัย ปกติ          
93  วัดอรัญญวาสี ปกติ          
94  วัดหนองแซง เรียนร่วม วัดอรัญญวาสี  วัดหนองแซง  18010169     
95  วัดหัวหว้า ปกติ          
96  วัดหลวงสิริบูรณาราม ปกติ          
97  วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ          
98  วัดดอนตูมกมลาวาส ปกติ          
99  วัดดอนตาล ปกติ          
100  วัดโคกสุก ปกติ          
101  บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) ปกติ บ้านไร่พัฒนา  บ้านไร่พัฒนา  ห้องเรีย     
102  บ้านเขาแหลม เรียนร่วม วัดหนองตาตน  วัดหนองตาตน  18010058     
103  บ้านหนองหวาย ปกติ          
104  บ้านหนองแจง ปกติ          
105  วัดอัมพวัน เรียนร่วม วัดศรีวิชัย  วัดศรีวิชัย  18010020     
106  วัดพร้าว ปกติ          
107  วัดธรรมิกาวาส ปกติ          
108  วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) ปกติ          
109  วัดจั่นเจริญศรี ปกติ          
110  ชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) เรียนร่วม เขื่อนเจ้าพระยา  เขื่อนเจ้าพระยา  18010085     
111  บ้านดอนใหญ่ ปกติ          
112  วัดจันทน์ ปกติ   18010138  18010138 
113  วัดหนองพังนาค ปกติ          
114  วัดกำแพง ปกติ          
115  วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) ปกติ   18010129  18010129 
116  วัดโคกจันทน์ ปกติ