รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ชุมพร เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านบึงลัด          
บ้านทรายแก้ว ปกติ
บ้านหนองเนียน ปกติ          
บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ปกติ          
บ้านใหม่พัฒนา ปกติ          
บ้านคอสน ปกติ          
บ้านถ้ำธง ปกติ          
บ้านคอเตี้ย ปกติ          
วัดขุนกระทิง ปกติ      
10  บ้านบางหลง ปกติ          
11  ประชาสันติ เรียนร่วม บ้านละมุ  ประชาสันติ  86010088     
12  วัดดอนยาง ปกติ          
13  วัดทุ่งคา ปกติ          
14  บ้านน้ำพุ ปกติ  
15  วัดควนมณี เรียนร่วม บ้านละมุ  วัดควนมณี  86010086     
16  บ้านหัวว่าว ปกติ          
17  บ้านชุมโค ปกติ          
18  บ้านเขาวง ปกติ          
19  บ้านหินกบ ปกติ          
20  วัดดอนมะม่วง ปกติ          
21  บ้านดอนตะเคียน ปกติ          
22  บ้านเขาพาง ปกติ          
23  บ้านหนองจันทน์หอม ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนวัดหาดพันไกร  86010066 
24  อนุบาลบ้านเนินสำลี ปกติ          
25  ประชาพัฒนา ปกติ          
26  วัดเชิงกระ ปกติ          
27  บ้านทุ่งเรี้ย ปกติ          
28  บ้านละมุ ปกติ          
29  วัดวังครก เรียนร่วม บ้านละมุ  บ้านละมุ  86010089     
30  บ้านในห้วย ปกติ          
31  บ้านดอนทราย ปกติ          
32  วัดวังไผ่ ปกติ          
33  บ้านใหม่สมบูรณ์ ปกติ          
34  บ้านน้ำเย็น ปกติ          
35  บ้านรับร่อ ปกติ          
36  บ้านบ่ออิฐ ปกติ          
37  บ้านศาลาลอย ปกติ          
38  บ้านสวนทรัพย์ ปกติ          
39  วัดบางลึก ปกติ          
40  บ้านยายไท ปกติ          
41  บ้านสามเสียม ปกติ          
42  วัดคูขุด ปกติ  
43  บ้านบางคอย ปกติ          
44  บ้านแก่งเพกา ปกติ          
45  บ้านพรุตะเคียน ปกติ          
46  บ้านหาดหงส์ ปกติ          
47  บ้านหาดภราดรภาพ ปกติ          
48  บ้านไชยราช ปกติ          
49  บ้านคอกม้า ปกติ     86010132     
50  บ้านทรัพย์สมบูรณ์ เรียนร่วม บ้านวังช้าง  บ้านวังช้าง  86010119     
51  ประชานิคม 3 ปกติ          
52  บ้านเขาเลี้ยว เรียนร่วม ไทยรัฐ 76 (บ้านพละ)  ไทยรัฐ 76 (บ้านพละ)  86010115     
53  บ้านหัวถนน ปกติ