รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ชุมพร เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129          
วัดโสมสิริวัฒนาราม          
วัดสุวรรณนิมิต          
บ้านทรายทอง          
วัดนาสัก ปกติ          
บ้านห้วยหลอด ปกติ          
วัดวาลุการาม ปกติ          
บ้านดอนนน ปกติ          
บ้านน้ำตก ปกติ          
10  วัดพะงุ้น ปกติ          
11  วัดชลธีนิมิตร ปกติ   วัดชลธีนิมิตร  86020014 
12  วัดนาทิการาม ปกติ          
13  บ้านแก่งกระทั่ง ปกติ          
14  บ้านเขาวงกรด ปกติ          
15  บ้านแหลมสันติ ปกติ          
16  ประชาบุษยวิทย์ ปกติ          
17  บ้านปากทรง ปกติ          
18  วัดชลธารวดี ปกติ          
19  บ้านเล็บกะรอก ปกติ          
20  บ้านเขาแงน ปกติ          
21  วัดดอนชัย ปกติ          
22  บ้านสวนจันทน์ ปกติ          
23  บ้านอ่าวมะม่วง ปกติ          
24  วัดหนองบัว ปกติ          
25  วัดท่าทอง ปกติ          
26  วัดราษฎร์บูรณาราม ปกติ     8620003     
27  วัดจันทราวาส ปกติ          
28  บ้านเขาตากุน ปกติ          
29  สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ ปกติ          
30  บ้านในหยาน ปกติ   เพียงหลวง ๕ฯ  86020074 
31  บ้านไทรล่า ปกติ     86102898     
32  บ้านหาดทรายรี ปกติ          
33  วัดท้องตม ปกติ          
34  บ้านน้ำฉา ปกติ          
35  บ้านแหลมยางนา ปกติ          
36  วัดเชิงคีรี ปกติ          
37  วัดถ้ำเขาล้าน ปกติ          
38  บ้านต่อตั้ง ปกติ          
39  บ้านคลองระ ปกติ          
40  บ้านปากน้ำหลังสวน ปกติ          
41  บ้านห้วยทับทอง ปกติ          
42  วัดมุจลินทาราม ปกติ          
43  บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) ปกติ          
44  วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) ปกติ          
45  ชุมชนวัดธรรมถาวร ปกติ          
46  บ้านสะพานยูง ปกติ          
47  วัดวิเวการาม ปกติ          
48  ค่ายลูกเสืออำเภอสวี ปกติ          
49  บ้านหนองปลา ปกติ          
50  บ้านคลองกก ปกติ          
51  บ้านยางงาม ปกติ   บ้านยางงาม  86020106 
52  บ้านท้องครก ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านบางหยี  86020015 
53  บ้านปากเลข ปกติ          
54  วัดราษฎร์อรุณ ปกติ  
55  บ้านน้ำลอด ปกติ
56  บ้านห้วยใหญ่ ปกติ          
57  วัดนพคุณ ปกติ          
58  วัดบรรพตวารีเขต ปกติ          
59  บ้านควนตะวันออก ปกติ  
60  วัดอัมพาวาส ปกติ          
61  บ้านพังเหา ปกติ          
62  วัดสุวรรณคีรี ยุบโรงเรียนแล้ว       86020020  86020001 
63  วัดถ้ำเขาเงิน ยุบโรงเรียนแล้ว       86020003  86020003 
64  วัดควน ปกติ          
65  บ้านหนองไก่ปิ้ง ปกติ          
66  บ้านทุ่งเขาสะบ้า ปกติ          
67  วัดชุมแสง ปกติ          
68  วัดปากน้ำละแม ปกติ          
69  บ้านทับช้าง ปกติ          
70  บ้านห้วยมุด ปกติ          
71  วัดผุสดีภูผาราม ปกติ