รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.เชียงราย เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านสมานมิตร ปกติ          
บ้านโป่งช้าง ปกติ          
บ้านโป่งพระบาท ปกติ          
บ้านช่องลม ปกติ          
บ้านโป่งน้ำตก ปกติ          
บ้านริมลาว ปกติ          
บ้านจอเจริญ ปกติ          
บ้านป่าบง ปกติ          
บ้านห้วยห้างป่าสา ปกติ          
10  บ้านค่ายเจริญ โอนไปสังกัดอื่น          
11  บ้านร่องห้า ปกติ          
12  ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ปกติ          
13  บ้านปางริมกรณ์ ปกติ          
14  บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) ปกติ          
15  บ้านหนองบัวผาบ่ม ปกติ          
16  บ้านชัยพฤกษ์ ปกติ          
17  บ้านสันต้นขาม ปกติ          
18  บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ปกติ          
19  บ้านป่าก๊อ ปกติ          
20  บ้านโป่งน้ำร้อน ปกติ          
21  บ้านปุยคำ ปกติ          
22  บ้านป่าอ้อดอนชัย ปกติ          
23  บ้านดอยงาม ปกติ          
24  บ้านห้วยทราย ปกติ          
25  บ้านร่องหวาย ปกติ          
26  บ้านเวียงกือนา ปกติ          
27  บ้านป่ายางหลวง ปกติ          
28  บ้านถ้ำผาตอง ปกติ          
29  บ้านผาลั้ง ปกติ          
30  บ้านผาขวางพัฒนาสาขาบ้านแคววัวดำ ปกติ          
31  บ้านปางลาว ปกติ          
32  บ้านป่ายางมน ปกติ          
33  ห้วยเจริญวิทยา ปกติ          
34  บ้านบ่อทอง ปกติ          
35  บ้านท่าสาย ปกติ          
36  บ้านห้วยทรายขาว ปกติ          
37  บ้านร่องปลาขาว ปกติ          
38  บ้านโป่งฮึ้ง ปกติ          
39  บ้านป่าแหย่ง ปกติ          
40  บ้านจำบอน ปกติ          
41  บ้านป่าซาง ปกติ          
42  บ้านผาเสริฐ ปกติ          
43  บ้านดอยฮาง ปกติ          
44  บ้านหัวดง ปกติ          
45  บ้านห้วยขี้เหล็ก ปกติ          
46  บ้านสันกลาง ปกติ
47  บ้านศรีเวียง ปกติ          
48  บ้านโป่งเกลือ ปกติ          
49  บ้านร่องบัวลอย เรียนร่วม บ้านศรีเวียง  บ้านศรีเวียง  57010108     
50  บ้านเวียงเดิม ปกติ          
51  บ้านปง เรียนร่วม บ้านศรีเวียง  บ้านศรีเวียง  57010108     
52  บ้านดงป่าเหมี้ยง ปกติ          
53  บ้านเวียงชัย ปกติ          
54  บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) ปกติ
55  บ้านโป่ง ปกติ          
56  บ้านโป่งนาคำ ปกติ          
57  บ้านนางแล ปกติ          
58  บ้านขัวแคร่ ปกติ          
59  บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ ปกติ          
60  บ้านทรายงาม เรียนร่วม บ้านจำบอน  บ้านจำบอน  57010007