รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.เชียงราย เขต 4

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านหลวง          
บ้านตุ้มเหนือ          
บ้านตีนเป็ด เรียนร่วม บ้านปางค่า  บ้านตีนเป็ด  57040058     
บ้านม่อนป่ายาง ปกติ          
บ้านหนองบัวคำ ปกติ          
บ้านขุนห้วยไคร้ ปกติ          
บ้านผาแล ปกติ          
บ้านใหม่ ปกติ          
บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) ปกติ          
10  อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) ปกติ          
11  บ้านชมภู ปกติ          
12  บ้านห้วยโป่ง ปกติ          
13  บ้านตองม่วงชุม ปกติ  
14  บ้านขอนซุง ปกติ          
15  บ้านดอนไชย ปกติ          
16  บ้านปางค่า เรียนร่วม บ้านตีนเป็ด  บ้านตีนเป็ด  57040058  บ้านตีนเป็ด  57040058 
17  บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง ปกติ   57040156  57040156     
18  บ้านเวียงหวาย ปกติ          
19  บ้านห้วยซ้อ ปกติ          
20  บ้านแจมป๋อง ปกติ          
21  บ้านห้วยเอียน ปกติ          
22  บ้านป่าซาง ปกติ          
23  บ้านศรีลานนา ปกติ          
24  บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) ปกติ          
25  "บ้านห้วยก้าง""รัฐประชาสงเคราะห์""" ปกติ          
26  บ้านครึ่งใต้ ปกติ          
27  บ้านแม่ต๋ำน้อย          
28  บ้านต้านาล้อม ปกติ          
29  บ้านสันป่าสัก เรียนร่วม สันสะลีกวิทยา  สันป่าสัก  57040101     
30  บ้านใหม่สุขสันต์ ปกติ          
31  บ้านดอนดินแดง ปกติ   ดอนดินแดง  57040061     
32  บ้านงิ้วใหม่ ปกติ          
33  บ้านปล้องส้าน เรียนร่วม บ้านดอนดินแดง  บ้านปล้องส้าน  57040066     
34  จำไฮบ้านเหล่า ปกติ     57040064     
35  บ้านปล้องใต้ ปกติ          
36  บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว ปกติ          
37  บ้านป่าม่วง ปกติ   บ้านป่าม่วง  57040105     
38  บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย ปกติ          
39  บ้านทุ่งโห้ง ปกติ          
40  บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาบ้านขุนต้า ปกติ          
41  บ้านบุญนาค ปกติ          
42  บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) ปกติ          
43  บ้านใหม่โชคชัย ปกติ          
44  บ้านก๊อ ปกติ          
45  บ้านทุ่งซางดงหลวง ปกติ          
46  บ้านลุงท่าเจริญ ปกติ          
47  บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย ปกติ          
48  บ้านหนองเตา ปกติ          
49  บ้านส้าน ปกติ          
50  บ้านโล๊ะ ปกติ   57040123  57040123     
51  บ้านทุ่งคำ ปกติ          
52  บ้านดอนมหาวัน ปกติ          
53  บ้านบุญเรือง เรียนร่วม ไกลกังวัล  บ้านบุญเรือง  57040008     
54  บ้านต้นเขือง ปกติ          
55  อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) ปกติ          
56  บ้านหนองเสา ปกติ          
57  บ้านท่าข้าม เรียนร่วม บ้านบุญนาค  บ้านบุญนาค  57040085     
58  บ้านเอียน(สหราษฎร์บำรุง) เรียนร่วม บ้านดอนแยง  บ้านเอียน  57040084     
59  บ้านน้ำม้า ปกติ          
60  บ้านสันหลวงสามัคคี ปกติ          
61  บ้านปากอิง ปกติ          
62  บ้านป่าตึงงาม ปกติ          
63  บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) ปกติ          
64  บ้านหนองบัว ปกติ          
65  บ้านศรีสะอาด ยุบโรงเรียนแล้ว บ้านเวียงหวาย      บ้านเวียงหวาย  57040098 
66  บ้านร่องกอก ยุบโรงเรียนแล้ว บ้านไม้ยามิตรภาพที่168      บ้านไม้ยามิตรภาพที่168  57040116 
67  บ้านป่ารวก ปกติ          
68  บ้านแม่ต๋ำกลาง ปกติ          
69  บ้านห้วยเดื่อ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168  57040116 
70  บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) ปกติ          
71  บ้านต้นปล้อง ปกติ          
72  บ้านใหม่สุขสันต์สาขาบ้านมูเซอ ยุบโรงเรียนแล้ว          
73  บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) ปกติ          
74  บ้านแม่ลอยไร่ ปกติ          
75  บ้านป่ามื่น ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านปล้องตลาด  57040063 
76  บ้านสันปูเลย ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านก๊อ  57040046 
77  บ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง ปกติ เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง         
78  บ้านรักถิ่นไทย ยุบโรงเรียนแล้ว       โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)  57040056 
79  บ้านสันทรายมูล ปกติ          
80  บ้านครึ่ง ปกติ          
81  บ้านดอนแยง ปกติ          
82  บ้านสันป่าบง ปกติ          
83  บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) ปกติ          
84  บ้านทุ่งอ่าง ปกติ          
85  ศรีสว่าง ปกติ          
86  บ้านโนนสมบูรณ์ ยุบโรงเรียนแล้ว       ศรีสว่าง  57040037 
87  บ้านป่าจี้ เรียนร่วม บ้านบุญนาค  ไม่ได้รับอุปกรณ์       
88  บ้านหก เรียนร่วม ต้นปล้องแดนเมือง         
89  บ้านเขียะ ปกติ          
90  บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) ปกติ          
91  ห้วยก้างราษฎร์วิทยา สาขาบ้านสันสะอาด ยุบโรงเรียนแล้ว       ห้วยก้างราษฎร์วิทยา  57040114 
92  บ้านเกี๋ยงใต้ ปกติ  
93  วัดพระเกิดคงคาราม ปกติ