รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านป่าขุย          
บ้านท่ารั้ว ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านป่าขุย  50010069 
บ้านปางแดง          
บ้านแม่หวาน ปกติ          
บ้านแม่ดอกแดง ปกติ          
บ้านปางน้ำถุ ปกติ          
วัดป่าตาล ปกติ          
วัดบ้านน้อย ปกติ          
วัดสันโค้ง ปกติ          
10  บ้านออนกลาง ปกติ          
11  บ้านดอนปิน เรียนร่วม โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)  50010080  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)  50010080 
12  บ้านม่วงโตน ปกติ          
13  วัดดอนชัย ปกติ          
14  วัดเปาสามขา ปกติ          
15  บ้านป่าป้อง ปกติ          
16  บ้านแม่ฮ้อยเงิน ปกติ  
17  บ้านป่างิ้ว ปกติ          
18  บ้านแม่จ้อง ปกติ          
19  บ้านป่าสักงาม ปกติ          
20  วัดหนองป่าครั่ง ปกติ          
21  วัดสันกลางเหนือ ปกติ          
22  บ้านมอญ เรียนร่วม วัดสันกลางเหนือ  วัดสันกลางเหนือ  50010100     
23  บ้านตลาดขี้เหล็ก ปกติ          
24  ศรีเนห์รู ปกติ          
25  วัดเมืองสาตร ปกติ          
26  บ้านออนหลวย ปกติ          
27  วัดทรายมูล ปกติ          
28  เทพเสด็จวิทยา ปกติ          
29  วัดร้องวัวแดง ปกติ          
30  บ้านห้วยทราย ปกติ          
31  วัดบ้านโห้ง ปกติ          
32  บ้านแม่ปูคา ปกติ          
33  บ้านโป่งกุ่ม ปกติ
34  บ้านปงป่าเอื้อง ปกติ บ้านปงป่าเอื้อง 
35  วัดแม่ผาแหน ปกติ          
36  บ้านร้องขี้เหล็ก ปกติ          
37  วัดบ้านม่อน ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดห้วยทราย  50010125 
38  แม่ตะไคร้ ปกติ          
39  บ้านสันทราย ปกติ          
40  บ้านกอสะเลียม ปกติ          
41  บ้านสันต้นม่วงเหนือ ปกติ          
42  โป่งน้ำร้อนวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว       50010122  50010122 
43  บ้านป่าไผ่ ยุบโรงเรียนแล้ว       แม่โป่งประชาสามัคคี  50010058 
44  สังวาลย์วิทยา ปกติ