รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดศรีสุพรรณ์ เรียนร่วม วัดศรีสว่าง  วัดศรีสว่าง  50040089  ศรีสว่าง  50040089 
บ้านกวน ปกติ          
แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย ปกติ          
บ้านหัวข่วง ปกติ          
ชุมชนวัดปากกอง ปกติ          
วัดช่างคำ ปกติ          
วัดศรีดอนชัย ปกติ          
วัดหนองหลั้ว ปกติ          
บ้านห้วยน้ำขาว ปกติ          
10  บ้านทุ่งหลวง ปกติ          
11  วัดเทพาราม ปกติ          
12  บ้านม่วงพี่น้อง ปกติ          
13  บ้านดงป่าหวาย ปกติ          
14  วัดดอนชื่น ปกติ          
15  บ้านเจริญสามัคคี ปกติ          
16  วัดสองแคว ปกติ          
17  บ้านดอยหล่อ ปกติ          
18  วัดช่างกระดาษ ปกติ          
19  วัดท่ากาน ปกติ          
20  วัดห้วยแก้ว ปกติ          
21  ไตรมิตรวิทยา เรียนร่วม วัดสารภีวิทยาคาร  ไตรมิตรวิทยา  50040133     
22  วัดสารภีวิทยาคาร ยุบโรงเรียนแล้ว       ไตรมิตรวิทยา  50040133 
23  วัดมะกับตองหลวง ปกติ          
24  บ้านแสนตอ ปกติ          
25  วัดศรีล้อม ปกติ          
26  วัดทุ่งศาลา ปกติ          
27  วัดพระเจ้าเหลื้อม ปกติ          
28  วัดหนองครอบ ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดโรงวัว  50040036 
29  บ้านเหล่าป่าฝาง ปกติ          
30  บ้านแม่ขาน ปกติ          
31  พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง ปกติ          
32  เวียงเศรษฐีวิทยา ปกติ          
33  วัดสามหลัง เรียนร่วม วัดสามหลัง         
34  บ้านใหม่ปางเติม ปกติ          
35  ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา ปกติ          
36  กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา ปกติ          
37  วัดอุเม็ง ปกติ          
38  ต้นแหนหลวงประสิทธิ์วิทยา เรียนร่วม บ้านทุ่งเสี้ยว  ทุ่งเสี้ยว  50040019     
39  บ้านร่องน้ำ ปกติ          
40  บ้านแม่กุ้งหลวง เรียนร่วม รัตนาราม  แม่กุ้งหลวง  50040007     
41  วัดดงป่างิ้ว ปกติ          
42  วัดตำหนัก ปกติ          
43  วัดพญาชมภู ปกติ          
44  สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ ปกติ          
45  บ้านไร่ ปกติ          
46  วัดศิริชัยนิมิตร ปกติ          
47  วัดวังขามป้อม ปกติ          
48  วัดคีรีเขต ปกติ          
49  วัดสันดอนมูล ปกติ          
50  บ้านพันตน ปกติ          
51  บ้านวังศรี ปกติ          
52  ดอนชัยวิทยาคาร เรียนร่วม บ้านทุ่งเสี้ยว  บ้านทุ่งเสี้ยว  50040019     
53  วัดขุนคง เรียนร่วม บ้านสันทราย  บ้านสันทราย  50040074     
54  บ้านท่าขุนคง เรียนร่วม บ้านสันทราย  บ้านสันทราย  50040074     
55  วัดรัตนาราม เรียนร่วม แม่กุ้งหลวง  แม่กุ้งหลวง  50040007     
56  ป่าลานประสิทธิ์วิทยา เรียนร่วม ช่างกระดาษ  ช่างกระดาษ  50040004     
57  วัดทุ่งหลุก เรียนร่วม บ้านทุ่งเสี้ยว  บ้านทุ่งเสี้ยว  50040019     
58  วัดท่าโป่ง เรียนร่วม กิ่่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา  กิ่่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา  50040026     
59  วัดท้องฝาย เรียนร่วม บ้านทุ่งเสี้ยว  บ้านทุ่งเสี้ยว  50040019     
60  วัดวังผาปูน เรียนร่วม แม่วินสามัคคี  แม่วินสามัคคี  50040141     
61  วัดสว่างอารมณ์ เรียนร่วม บ้านทุ่งเสี้ยว  บ้านทุ่งเสี้ยว  50040019     
62  วัดบุปผาราม เรียนร่วม บ้านห้วยส้ม  บ้านห้วยส้ม  50040049     
63  วัดศรีดอนชัย ปกติ