รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์)          
ลุ่มโป่งเสี้ยว          
สมาคมนักเรียนเก่าราชินี          
บ้านหนองกวาง ปกติ          
บ้านหนองโสน          
บ้านท่าแย้ ปกติ          
วัดถ้ำองจุ ปกติ          
บ้านพุประดู่ ปกติ          
บ้านวังปลาหมู ปกติ          
10  วัดสระกลอยสามัคคีธรรม ปกติ          
11  บ้านวังตะเคียน ปกติ          
12  วัดไทยวิวัฒนาราม ปกติ          
13  บ้านเขาปูน ปกติ          
14  บ้านเขาตก ปกติ          
15  บ้านหนองอีเห็น ปกติ          
16  บ้านดอนสว่าง โอนไปสังกัดอื่น iiiiii  rrrrr  ooooo  mmmmmm  ;;;;;;; 
17  วัดพุน้อย ปกติ          
18  วัดถ้ำอ่างหิน ปกติ          
19  บ้านองหลุ ปกติ          
20  วัดถ้ำมังกรทอง ปกติ          
21  บ้านกลอนโด ปกติ          
22  บ้านดงยาง ปกติ          
23  บ้านถ้ำ ปกติ          
24  บ้านหม่องกระแทะ ปกติ          
25  บ้านท่าหวี ปกติ          
26  บ้านทุ่งยาว ปกติ          
27  บ้านท่าโป่ง ปกติ          
28  บ้านทับศิลา ปกติ          
29  บ้านหนองสามพราน ปกติ          
30  บ้านท่ามะนาว ปกติ          
31  บ้านหนองหอย ปกติ          
32  วัดท่าล้อ ปกติ วัดท่าล้อ  71010070  วัดท่าล้อ  71010070 
33  บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) ปกติ          
34  บ้านรางสะเดา ปกติ          
35  วัดบ้านยาง ปกติ  
36  วัดหนองตะครอง ปกติ          
37  บ้านห้วยตลุง ปกติ          
38  บ้านรางจิก ปกติ          
39  บ้านนากาญจน์ ปกติ          
40  บ้านท่าเสด็จ ปกติ  
41  บ้านหนองน้ำขุ่น ปกติ          
42  บ้านเนินไพร ปกติ          
43  บ้านโป่งโก ปกติ          
44  บ้านท่ามะไฟ ปกติ          
45  บ้านพุน้ำเปรี้ยว ปกติ          
46  บ้านดอนคราม ปกติ          
47  บ้านหนองปากดง ปกติ          
48  บ้านหนองปล้อง ปกติ          
49  บ้านวังเย็น เรียนร่วม บ้านหยองกลางพง  บ้านวังเย็น  71010051     
50  บ้านหนองกลางพง ปกติ          
51  บ้านหนองมงคล ปกติ          
52  วัดท่าโป๊ะ เรียนร่วม วัดบ้านเก่า  วักบ้านเก่า  71010025 
53  บ้านหนองหิน ปกติ          
54  บ้านแหลมทอง ปกติ          
55  บ้านโกรกตารอด ปกติ          
56  บ้านท่าสนุ่น ปกติ          
57  บ้านหนองบัว ปกติ          
58  บ้านห้วยนาคราช ปกติ          
59  ตชด.บ้านประตูด่าน ปกติ          
60  วัดลําสำรอง ปกติ   วัดลำสำรอง  71010079     
61  ท่าพะเนียดกุญชร ปกติ          
62  จํารูญเนติศาสตร์ ปกติ          
63  บ้านช่องกระทิง ยุบโรงเรียนแล้ว   บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)  71010012 
64  พัฒน์พงศ์ ปกติ