รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ตรัง เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดทุ่งหินผุด ปกติ          
บ้านหนองชวด ปกติ          
บ้านเขาติง          
บ้านหนองเรี้ย ปกติ          
บ้านคลองทรายขาว ปกติ          
บ้านยวนโปะ ปกติ          
บ้านปากไพ ปกติ          
บ้านกลางนา ปกติ          
บ้านควนสระแก้ว ปกติ          
10  หนองผักฉีด ปกติ          
11  บ้านท่าข้าม ปกติ          
12  บ้านควนเคี่ยม ปกติ    
13  บ้านโพรงจระเข้ ปกติ          
14  วัดแจ้ง ปกติ          
15  บ้านช่อง ปกติ     92010139     
16  บ้านนานิน ปกติ     92010062     
17  บ้านทุ่งศาลา ปกติ          
18  บ้านเขาไม้แก้ว ปกติ          
19  บ้านหนองยวน ปกติ          
20  บ้านยูงงาม ปกติ          
21  บ้านปากห้วย ปกติ          
22  บ้านท่าคลอง ปกติ          
23  บ้านไร่หลวง ปกติ          
24  บ้านควนยวน ปกติ          
25  บ้านสุโสะ ปกติ     92010128     
26  วัดชลวาปีวิหาร ปกติ          
27  บ้านปากคลอง ยุบโรงเรียนแล้ว   92010093  บ้านทุ่งเกาะญวน  920100.. 
28  บ้านแหลม ปกติ
29  บ้านหนองชุมแสง ปกติ          
30  บ้านทุ่งเกาะญวน ปกติ          
31  บ้านทุ่งนา ปกติ          
32  วัดท่าพญา ปกติ ตั้งแต่ระดับอ.1-ป.6         
33  วัดสาริการาม ปกติ          
34  บ้านป่าแก่ ปกติ          
35  วัดเกาะมะม่วง ปกติ          
36  บ้านด่าน ปกติ          
37  บ้านห้วยเร็จ ปกติ          
38  หาดสำราญ ปกติ          
39  บ้านทอนพลา ปกติ          
40  บ้านทุ่งส้มป่อย ปกติ          
41  วัดโพธาราม ปกติ   92010048       
42  บ้านทุ่งนา ปกติ          
43  บ้านนายายหม่อม ปกติ          
44  บ้านเขาหลัก ปกติ          
45  ไทรงาม ปกติ          
46  บ้านทุ่งปาหนัน ปกติ          
47  บ้านบางด้วน ปกติ          
48  บ้านท่าบันได ปกติ          
49  บ้านคลองปะเหลียน ปกติ          
50  วัดโคกพิกุล ปกติ          
51  ทุ่งไทรทอง ปกติ          
52  วัดโหละคล้า ปกติ          
53  บ้านหนองโต๊ะ ปกติ
54  วัดอัมพวัน ปกติ          
55  บ้านโคกรัก ปกติ          
56  วัดควนวิไล ปกติ          
57  บ้านควนอินทนินงาม ปกติ          
58  บ้านนาโตง ปกติ          
59  วัดศรีสุวรรณาราม ปกติ          
60  บ้านตะเสะ ปกติ          
61  บ้านท่าเทศ ปกติ          
62  วัดนางประหลาด ปกติ          
63  บ้านหัวควน ปกติ          
64  วัดสันติวัน ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านคลองเต็ง  92010025 
65  วัดไพรสนฑ์ เรียนร่วม บ้านคลองขุด  วัดไพรสณฑ์  92010010     
66  บ้านโคกมะม่วง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านคลองเต็ง  92010025 
67  วัดโพรงจระเข้ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านโพรงจระเข้  92010053 
68  บ้านวังเจริญ ยุบโรงเรียนแล้ว          
69  บ้านห้วยด้วน ปกติ          
70  บ้านบกหัก ปกติ          
71  บ้านลำปลอกเหนือ ปกติ          
72  ทุ่งรวงทอง ปกติ          
73  วัดนิคมประทีป ปกติ          
74  บ้านคลองขุด เรียนร่วม โรงเรียนวัดไพรสณฑ์  วัดไพรสณฑ์  92010010