รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ตรัง เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านเขาไม้แก้ว ปกติ          
บ้านควนเลียบ ปกติ          
บ้านแหลม ปกติ          
บ้านจุปะ เรียนร่วม บ้านเกาะเคี่ยม  บ้านเกาะเคี่ยม  92020003     
บ้านปาเต ปกติ          
บ้านไสบ่อ ปกติ          
บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา ปกติ          
สวนป่าประชาอุปถัมภ์ ปกติ          
บ้านทุ่งขี้เหล็ก ปกติ          
10  บ้านทุ่งยางงาม ปกติ          
11  บ้านโพธิ์น้อย ปกติ          
12  บ้านคลองชีล้อม ปกติ          
13  บ้านทุ่งอิฐ ปกติ          
14  บ้านผมเด็น ปกติ          
15  บ้านห้วยน้ำเย็น ปกติ          
16  บ้านควนอารี ปกติ          
17  บ้านป่าเตียว ปกติ          
18  บ้านหาดยาว ปกติ          
19  บ้านน้ำฉา ปกติ          
20  บ้านทุ่งสมอ ปกติ          
21  บ้านย่านซื่อ ปกติ          
22  บ้านเหนือคลอง ปกติ          
23  บ้านหนองบัว ปกติ          
24  บ้านควนหนองกก ปกติ          
25  บ้านลำแพะ ปกติ          
26  บ้านแตะหรำ เรียนร่วม บ้านเกาะเคี่ยม  บ้านเกาะเคี่ยม  92020003     
27  บ้านทุ่งยาง ปกติ          
28  บ้านหนองบัวน้อย ปกติ          
29  บ้านท่าโต๊ะเมฆ ปกติ          
30  บ้านเขาพรุเสม็ด ปกติ          
31  บ้านหนองปรือ ปกติ          
32  บ้านหน้าเขา ปกติ          
33  บ้านเขาโอน ปกติ          
34  บ้านเกาะลิบง ปกติ          
35  บ้านนาเหนือ ปกติ          
36  วัดสิทธิโชค ปกติ          
37  วัดทุ่งใหญ่ ปกติ          
38  บ้านท่ามะปราง ปกติ          
39  บ้านไร่ใหญ่ ปกติ          
40  บ้านหนองราโพ ปกติ          
41  บ้านจิจิก ปกติ          
42  วัดปากแจ่ม ปกติ  
43  บ้านกันตังใต้ ปกติ          
44  วัดถ้ำพระพุทธ ปกติ          
45  บ้านพรุจูด ปกติ          
46  บ้านห้วยไทร ปกติ          
47  บ้านท่าปาบ ปกติ          
48  บ้านบางเตา ปกติ          
49  บ้านควนหนองยาง ปกติ          
50  บ้านหนองมวง ปกติ          
51  วัดกาญจน์บริรักษ์ ปกติ          
52  บ้านบางหมาก ปกติ          
53  บ้านตะเคียนหลบฟ้า ปกติ          
54  วัดควนธานี ปกติ          
55  บ้านบางหมากน้อย ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดควนธานี  92020016 
56  บ้านน้ำราบ ปกติ          
57  บ้านหนองยูง ยุบโรงเรียนแล้ว       ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)  92020127 
58  บ้านป่ายาง ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดกาญจนบริรักษ์  92020080 
59  วัดควนไทร ปกติ