รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ตราด

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดตะกาง          
บ้านทุ่งไก่ดัก          
วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)          
บ้านท่าประดู่ ปกติ          
บ้านเนินตาแมว          
บ้านสวนใน          
วัดหนองคันทรง ปกติ          
บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว          
วัดห้วงน้ำขาว          
10  บ้านเปร็ดใน          
11  บ้านบางปรง          
12  วัดอ่าวใหญ่          
13  บ้านแหลมพร้าว          
14  บ้านตาหนึก          
15  บ้านหนองม่วง ปกติ          
16  วัดดินแดง          
17  วัดเสนาณรงค์          
18  วัดท่าหาด          
19  วัดพนมพริก          
20  บ้านหนองแฟบ          
21  บ้านคลองแอ่ง          
22  บ้านตางาม          
23  บ้านธรรมชาติล่าง เรียนร่วม วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์  วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)  23010106 
24  วัดทองธรรมชาติ          
25  บ้านอ่าวตาลคู่ เรียนร่วม วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)  วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)  23010106 
26  วัดบางปิดบน เรียนร่วม วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)  วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)  23010106 
27  วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)          
28  บ้านคลองเจ้า          
29  บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)          
30  วัดวัชคามคชทวีป          
31  วัดสะพานหิน          
32  บ้านมะนาว          
33  บ้านห้วงพัฒนา ปกติ          
34  บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ   23010057       
35  วัดห้วงโสม ปกติ          
36  บ้านปะเดา ปกติ          
37  ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) ปกติ          
38  อนุบาลเกาะช้าง ปกติ          
39  บ้านด่านชุมพล ปกติ          
40  บ้านจัดสรร ปกติ          
41  บ้านมณฑล ปกติ          
42  วัดสลัก ปกติ          
43  บ้านเนินดินแดง ปกติ          
44  วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) ปกติ          
45  วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง ปกติ          
46  วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) ปกติ          
47  บ้านนาเกลือ ปกติ   บ้านนาเกลือ  23010001     
48  บ้านโขดทราย ปกติ          
49  บ้านอ่าวพร้าว ปกติ          
50  บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) ปกติ          
51  บ้านบางเบ้า ปกติ          
52  บ้านคลองมะนาว ปกติ