รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ตาก เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านโพรงตะเข้          
บ้านหนองกระโห้          
ชุมชนบ้านป่ามะม่วง          
บ้านชะลาด          
ชุมชนบ้านวังหิน ปกติ          
บ้านท่าเล่          
บ้านท่าตะคร้อ          
บ้านลานเต็ง ปกติ          
บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) ปกติ          
10  เสริมปัญญา ปกติ          
11  บ้านหนองกระทุ่ม ปกติ          
12  บ้านดงยาง ปกติ          
13  เด่นวิทยา ปกติ          
14  บ้านหนองบัวใต้ ปกติ          
15  บ้านตะเคียนด้วน ปกติ บ้านนาโบสถ์น้อมมิตรอนุกูล  บ้านตะเคียนด้วน  63010105 
16  บ้านเนินมะลื่น ปกติ          
17  ชุมชนบ้านแม่ยะ ปกติ          
18  บ้านคลองไม้แดง ปกติ          
19  บ้านน้ำด้วน ปกติ          
20  บ้านสามเงา ปกติ     63010093    63010093 
21  บ้านแม่พะยวบ ปกติ          
22  วัดสามเงา ปกติ          
23  บ้านวังม่วง ปกติ          
24  วัดปากห้วยไม้งาม ปกติ          
25  บ้านเกาะลาน ปกติ          
26  บ้านห้วยแม่บอน ปกติ          
27  บ้านลานสาง ปกติ          
28  บ้านป่ายางใต้ ปกติ          
29  บ้านวังตำลึง ปกติ          
30  บ้านฉลอม ปกติ          
31  บ้านหนองปลาไหล ปกติ          
32  บ้านห้วยเหลือง ปกติ          
33  บ้านเกาะอ้ายด้วน ปกติ          
34  ประชาพัฒนา ปกติ          
35  บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 ปกติ          
36  บ้านโสมง ปกติ          
37  บ้านวังไม้ส้าน ปกติ          
38  บ้านใหม่เสรีธรรม ปกติ          
39  บ้านวังประจบ ปกติ          
40  บ้านหนองชะลาบ เรียนร่วม วัดพระธาตุน้อย  บ้านอูมวาบ  63010075     
41  บ้านใหม่ ปกติ          
42  บ้านสันป่าป๋วย ปกติ          
43  ชุมชนบ้านไม้งาม ปกติ          
44  บ้านท้องฟ้า เรียนร่วม บ้านใหม่  บ้านใหม่,บ้านฉลอม  63010061     
45  บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล ปกติ          
46  บ้านทุ่งกระเชาะ ปกติ          
47  บ้านท่าปุยตก ปกติ          
48  บ้านปากวัง ปกติ          
49  บ้านนาตาโพ ปกติ          
50  วัดพระธาตุน้อย ปกติ          
51  สว่างวิทยา ปกติ          
52  บ้านดงลาน ปกติ          
53  บ้านคลองสัก ปกติ          
54  บ้านตลุกป่าตาล ปกติ          
55  บ้านลานมะคร้อ เรียนร่วม อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า  อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า  63010003     
56  บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) ปกติ          
57  บ้านทุ่งกง บ้านสบยม         
58  บ้านหนองบัวเหนือ ปกติ          
59  บ้านท่าไผ่ ปกติ     63010080     
60  บ้านอูมวาบ ปกติ          
61  บ้านสันกลาง เรียนร่วม ยางโองน้ำวิทยาคม  บ้านสันกลาง  63010068     
62  บ้านหนองแขม ปกติ          
63  บ้านห้วยนึ่ง เรียนร่วม บ้านลานสาง  บ้านลานสาง  63010016