รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.นครปฐม เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดศรีวิสารวาจา ปกติ          
วัดแหลมมะเกลือ ปกติ     73010120     
วัดสระพัง ปกติ          
วัดทุ่งกระพังโหม ปกติ          
บ้านดอนซาก          
วัดรางปลาหมอ ปกติ          
วัดราษฎร์วราราม ปกติ          
บ้านมาบแค ปกติ          
วัดดอนเสาเกียด ปกติ          
10  บ้านห้วยขวาง ปกติ        
11  วัดหนองดินแดง ปกติ          
12  บ้านต้นสำโรง ปกติ          
13  บ้านรางมูก ปกติ     73010119     
14  บ้านคลองตัน ปกติ          
15  วัดทุ่งสีหลง ปกติ     73010117     
16  บ้านหนองแก ยุบโรงเรียนแล้ว บ้านหนองงูเหลือม      บ้านหนองงูเหลือม  73010046 
17  บ้านบ่อพลับ เรียนร่วม บ้านทุ่งน้อย  บ้านทุ่งน้อย  73010009     
18  บ้านหลักเมตร ปกติ          
19  บ้านใหม่ ปกติ          
20  วัดลาดหญ้าแพรก ปกติ          
21  บ้านหนองหิน ปกติ          
22  วัดโพธิ์งาม ยุบโรงเรียนแล้ว       ประถมฐานบินกำแพงแสน  73010055 
23  วัดหว้าเอน ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดหว้าเอน  73010027 
24  บ้านหนองบอน ยุบโรงเรียนแล้ว       ส่งคืนเงินงบประมาณให้ สพฐ.  73010107 
25  บ้านห้วยด้วน ปกติ          
26  เมืองเก่ากำแพงแสน ปกติ          
27  บ้านสามแก้ว ปกติ          
28  บ้านหนองเขมร ปกติ          
29  บ้านคอวัง ปกติ          
30  วัดห้วยพระ ปกติ          
31  บ้านไร่ต้นสำโรง ปกติ          
32  บ้านทุ่งน้อย ปกติ          
33  วัดดอนขนาก ปกติ          
34  วัดทัพยายท้าว ปกติ          
35  บ้านอ้อกระทุง ปกติ          
36  บ้านห้วยปลากด ปกติ          
37  บ้านหัวถนน ปกติ          
38  วัดใหม่ดอนทราย ปกติ          
39  วัดห้วยผักชี ปกติ          
40  วัดสระสี่เหลี่ยม ปกติ          
41  บ้านหนองขาหยั่ง ปกติ          
42  บ้านนาสร้าง ปกติ          
43  บ้านลำท่าโพ ปกติ 73010010 
44  บ้านหนองพงเล็ก ปกติ          
45  บ้านทุ่งหัวพรหม ปกติ          
46  วัดสุขวราราม ปกติ          
47  วัดหนองกระพี้ ปกติ          
48  วัดลำลูกบัว ปกติ          
49  วัดทุ่งผักกูด ปกติ  
50  วัดหนองปลาไหล ปกติ          
51  วัดห้วยม่วง ปกติ          
52  บ้านแหลมกะเจา ปกติ