รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.นครปฐม เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านไผ่ล้อม ปกติ          
บ้านคลองนกกระทุง ปกติ          
วัดสำโรง ปกติ          
บ้านคลองจินดา          
บ้านนราภิรมย์ ปกติ          
บ้านพาดหมอน ปกติ          
บ้านไผ่คอกวัว ปกติ          
บ้านคลองพระมอพิสัย ปกติ          
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ ปกติ          
10  วัดพระมอพิสัย ปกติ          
11  วัดไผ่จรเข้ ปกติ          
12  บ้านคลองบางกระจัน ปกติ          
13  บ้านรางปลาหมอ ปกติ          
14  บ้านคลองมหาสวัสดิ์ ปกติ  
15  วัดลาดสะแก ปกติ          
16  บ้านห้วยกรด ปกติ          
17  บ้านหนองปรง ปกติ          
18  วัดไผ่สามตำลึง ปกติ          
19  บ้านบางม่วง ปกติ          
20  วัดทุ่งน้อย ปกติ   วัดทุ่งน้อย  73020034     
21  บ้านหนองปรงกาญจนา ปกติ          
22  บ้านดอนทอง ปกติ          
23  วัดบอนใหญ่ ปกติ          
24  บ้านห้วยพลู ปกติ          
25  วัดสัมปทวน ปกติ          
26  บ้านไผ่หลวง ปกติ          
27  บ้านหัวอ่าว ปกติ          
28  วัดราษฎร์สามัคคี ปกติ   โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี       
29  วัดบางช้างเหนือ ปกติ          
30  วัดบางน้อยใน ปกติ          
31  บ้านหนองมะม่วง ปกติ          
32  วัดไทยาวาส ปกติ          
33  บ้านคลองสว่างอารมณ์ ปกติ          
34  บ้านฉาง ปกติ   บ้านฉาง  73020090     
35  วัดบัวปากท่า ปกติ          
36  บ้านตากแดด ปกติ          
37  วัดราษฏร์ศรัทธาราม ปกติ          
38  วัดสว่างอารมณ์ ปกติ          
39  วัดรางกำหยาด ปกติ          
40  วัดบางภาษี ปกติ          
41  วัดเกษตราราม ปกติ          
42  วัดเสถียรรัตนาราม ปกติ          
43  วัดลัฏฐิวนาราม ยุบโรงเรียนแล้ว       โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม  73020075 
44  บ้านลาดหลวง ยุบโรงเรียนแล้ว          
45  บ้านรางกระทุ่ม ยุบโรงเรียนแล้ว       ตลาดรางกระทุ่ม  73020060 
46  วัดบางไผ่นารถ ปกติ