รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์          
บ้านหนองโพธิ์ ปกติ          
บ้านเขาศาลา          
บ้านหนองขุย          
วัดบ้านน้อย ปกติ          
บ้านดอนสระ          
บ้านพนมนาง ปกติ          
บ้านชายธูป ปกติ          
วัดหนองโรง ปกติ          
10  บ้านห้วยด้วน ปกติ          
11  วัดนาพระยา ปกติ          
12  บ้านห้วยลึก ปกติ          
13  บ้านหนองเจริญสุข ปกติ          
14  เมตตาจิตต ปกติ          
15  บ้านนาใหม่ ปกติ          
16  วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) ปกติ          
17  บ้านหนองหิน ปกติ          
18  บ้านจันทร์ลาดวิทยา ปกติ          
19  บ้านแจงงาม ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านดอนตาลเสี้ยน  71020084 
20  บ้านรางยอม ปกติ          
21  เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) ปกติ          
22  บ้านบึงวิทยา ปกติ          
23  วัดทุ่งมะกรูด ปกติ          
24  วัดท่ากระทุ่ม ปกติ          
25  บ้านสระจันทอง ปกติ          
26  เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) ปกติ          
27  บ้านวังรัก ปกติ          
28  บ้านบ่อหว้า ปกติ          
29  บ้านโป่งกูป ปกติ          
30  วัดเขาตะพั้น ปกติ          
31  บ้านท่าพะเนียง ปกติ          
32  บ้านไพรงาม ปกติ          
33  วัดห้วยตะเคียน ปกติ          
34  บ้านหนองตาคง ปกติ          
35  วัดดงสัก ปกติ          
36  บ้านซ่อง ปกติ          
37  วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) ปกติ
38  บ้านหนองตาแพ่ง ปกติ          
39  บ้านโคราช ปกติ          
40  บ้านทุ่งมังกะหร่า ปกติ          
41  วัดหนองลาน ปกติ          
42  บ้านหนองตายอด ปกติ          
43  บ้านอ่างหิน ปกติ          
44  บ้านหนองกรด ปกติ