รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.นครราชสีมา เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านวังม่วง          
บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ) ปกติ   บ้านดงพลอง  30010136     
บ้านคอหงษ์          
บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์) ปกติ          
บ้านหนองแจง ปกติ   บ้านหนองแจง  30010121     
บ้านพุดซา ปกติ   บ้านพุดซา  30010046     
บ้านโกรกเดือนห้า ปกติ          
บ้านส้มมิตรภาพที่93 ปกติ          
บ้านหนองนา ปกติ          
10  บ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) ปกติ          
11  บ้านคอนน้อย เรียนร่วม บ้านหนองอ้อ  บ้านคอนน้อย  30010095     
12  บ้านลำเชิงไกร ปกติ          
13  บ้านขามชั่งโค ปกติ     30010107     
14  บ้านหนองจำปา ปกติ          
15  บ้านด่านเกวียน ปกติ          
16  บ้านเมืองที ปกติ     30010126 
17  "บ้านหนองไผ่ล้อม""พยัคฆเดชบำเพ็ญ""" ปกติ          
18  ชุมชนบ้านเพชร ปกติ          
19  บ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) ปกติ          
20  บ้านมาบมะค่า ปกติ          
21  บ้านโนนมันเทศ ปกติ          
22  บ้านโคกไผ่0ขนาย ปกติ          
23  บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา ปกติ          
24  บ้านหนองระเวียง ปกติ          
25  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ ปกติ          
26  บ้านพะเนา ปกติ          
27  ไตรคามสามัคคี ปกติ          
28  บ้านโนนมะกอก ปกติ          
29  บ้านละลมโพธิ์ ปกติ     30010047    30010047 
30  บ้านกล้วยจอหอ ปกติ          
31  บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย ปกติ          
32  บ้านหญ้าคาเหนือ ปกติ          
33  บ้านคนชุม ปกติ          
34  บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) ปกติ          
35  บ้านยองแยง ปกติ          
36  บ้านด่านติง ปกติ          
37  บ้านมะค่า ปกติ   บ้านมะค่า  30010033     
38  บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์ ปกติ          
39  บ้านกระเพรา เรียนร่วม ดอนท้าววิทยา  บ้านกระเพรา  30010122     
40  บ้านบึงทับช้าง ปกติ          
41  บ้านขามเฒ่า ปกติ          
42  บ้านเปราะหอมพัฒนา ปกติ     30010114    30010114 
43  บ้านไพ ปกติ บ้านไพ         
44  บ้านหนองพลอง ปกติ          
45  บ้านหญ้าคาใต้ ยุบโรงเรียนแล้ว       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3  30010104 
46  บ้านซาด ปกติ          
47  บ้านยางน้อยหัวสิบ ปกติ          
48  บ้านหมื่นไวย ปกติ          
49  บ้านหนองอ้อ เรียนร่วม บ้านคอนน้อย  บ้านหนองอ้อ  30010127     
50  บ้านดอนผวา ปกติ          
51  บ้านกระโดน ปกติ          
52  วัดสว่างอารมณ์ ปกติ     30010009     
53  บ้านคล้าโนนคราม ปกติ          
54  ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง ปกติ          
55  บ้านทุ่งกระโดน ปกติ          
56  บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) ปกติ          
57  บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) ปกติ          
58  บ้านหนองโจด ปกติ