รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.นครราชสีมา เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านหนองนกกวัก ปกติ          
อรพิมพ์วิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) ปกติ          
บ้านโค้งกระโดน          
รักชาติประชาบำรุง ปกติ
บ้านโคกพลวง          
บ้านหนองม่วง ปกติ          
บ้านสระมะค่า          
บ้านใหม่สมบูรณ์ ปกติ          
บ้านกันผม ปกติ          
10  บ้านปรางค์ ปกติ          
11  บ้านสระซาง          
12  บ้านหนองจระเข้หิน          
13  บ้านหนองลูกควาย          
14  บ้านเมืองพลับพลา ปกติ          
15  บ้านหนองปรึก ปกติ          
16  บ้านคลองสารเพชร ปกติ          
17  บ้านหนองเสาเดียว ปกติ          
18  บ้านทุ่งหัวขวาน ปกติ          
19  บ้านกอกวิทยา ปกติ          
20  บ้านกุดจอกน้อย ปกติ          
21  ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ปกติ          
22  บ้านท่าเยี่ยมวิทยา ปกติ          
23  บ้านโนนตาพรม ปกติ          
24  บ้านโนนสำราญ ปกติ          
25  วัดสลักได ปกติ          
26  วัดกุดสวาย ปกติ          
27  บ้านกรูด ปกติ          
28  บ้านสระแก้ว ปกติ          
29  บ้านคลองกลาง ปกติ          
30  วัดหนองนกคุ่ม ปกติ          
31  บ้านตูม ปกติ          
32  บ้านสวนปอ ปกติ          
33  ขามสงเคราะห์ ปกติ          
34  ภูทองวิทยา ปกติ          
35  บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ปกติ          
36  บ้านเมืองรัง ปกติ          
37  บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ เรียนร่วม บ้านหนองม่วงหวาน  บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์       
38  บ้านกุดโบสถ์ ปกติ          
39  วัดหนองจอก ปกติ          
40  บ้านหนองจาน ปกติ          
41  บ้านจอมศรี ปกติ          
42  บ้านโนนขี้ตุ่น ปกติ          
43  ชุมชนพลับพลา ปกติ          
44  บ้านโกรกไม้แดง ปกติ          
45  สามัคคีวิทยา ปกติ          
46  บ้านช่องโค ปกติ          
47  บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา ปกติ          
48  บ้านบึงไทย ปกติ          
49  บ้านโนนทะยุง ปกติ          
50  ราษฎร์บำรุง ปกติ          
51  บ้านด่านพัฒนา ปกติ          
52  บ้านห้วยปอ ปกติ          
53  บ้านหนองไทร ปกติ          
54  บ้านท่าลาดขาว ปกติ          
55  บ้านตะโก ปกติ          
56  บ้านทรัพย์เจริญ เรียนร่วม บ้านหนองขามน้อย  บ้านทรัพย์เจริญ  30020003     
57  บ้านหนองบัวโคก ปกติ          
58  บ้านยอกขาม ปกติ          
59  เพชรมาตุคลา ปกติ          
60  บ้านหนองโสน เรียนร่วม ชุมชนบ้านทับสวาย  ชุมชนบ้านทับสวาย  30020102     
61  บ้านหนองบัวรองสามัคคี ปกติ          
62  ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ ปกติ          
63  กงรถราษฎร์สามัคคี ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหัวทำนบ  30020092 
64  บ้านหนองโพดเพชรพิทยา ปกติ          
65  บ้านท่าตะเคียน ปกติ          
66  บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ปกติ          
67  บ้านกระทุ่มแท่น ปกติ          
68  บ้านหนองชุมแสง ปกติ          
69  บ้านสระมะค่า ปกติ          
70  บ้านซ่าเลือด ปกติ          
71  บ้านหนองแมว ปกติ          
72  วัดพะโค ปกติ          
73  บ้านโคกสะอาด ปกติ          
74  บ้านดอน ปกติ          
75  พิมานประชาสันต์ ปกติ          
76  บ้านโคกสำโรง ปกติ          
77  บ้านดะแลง ปกติ          
78  บ้านทองหลาง ปกติ          
79  บ้านบิง ปกติ          
80  อำนวยศิลป์สารกิจ ปกติ          
81  โนนตาวิทย์ ปกติ          
82  บ้านโจด ปกติ          
83  บ้านโนนเพชร ปกติ  
84  บ้านถนนหัก ปกติ          
85  บ้านตะคร้อ ปกติ