รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดท้ายทะเล          
วัดชัยสุวรรณ          
วัดทวยเทพ          
วัดบางทองคำ          
บ้านเนินธัมมัง          
บ้านคงคาล้อม          
บ้านห้วยโส          
บ้านวังหอน ปกติ          
บ้านหัวลำพู เรียนร่วม วัดเหมก , วัดหงส์แก้ว , วัดป่าระกำเหนือ , วัดอัฒฑศาสนาราม         
10  วัดโคกคราม ปกติ          
11  วัดดอนผาสุก เรียนร่วม วัดปากเหมือง  วัดดอนผาสุก  80030217     
12  วัดบ้านราม ปกติ          
13  บ้านหนองบอน ปกติ          
14  บ้านลำคลอง          
15  วัดทะเลปัง          
16  บ้านดอนทราย          
17  บ้านหัวปอ          
18  บ้านพรุบัว          
19  วัดถลุงทอง ปกติ          
20  บ้านบางปรง          
21  บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 ปกติ          
22  วัดพระหอม          
23  บ้านดอนโตนด          
24  วัดมัชฌิมภูผา          
25  วัดโคกทราง          
26  ตชด.บ้านควนมีชัย ปกติ          
27  วัดคลองขยัน ปกติ          
28  วัดควนเกย ปกติ          
29  บ้านท่าไทร ปกติ          
30  วัดควนป้อม ปกติ          
31  บ้านโก้งโค้ง ปกติ          
32  วัดหงส์แก้ว เรียนร่วม บ้านหัวลำพู , โรงเรียนวัดป่าระกำเหนือ , โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม ,โรงเรียนวัดเหมก         
33  วัดฉิมหลา ปกติ          
34  บ้านหัวไทร ปกติ          
35  บ้านท่าเตียน ปกติ          
36  วัดอัฒฑศาสนาราม เรียนร่วม วัดเหมก วัดป่าระกำเหนือ บ้านหัวลำพู วัดหงส์แก้ว         
37  วัดป่าระกำเหนือวัดป่าระกำเหนือ เรียนร่วม วัดหงส์แก้ว , วัดเหมก , วัดอัฒฑศาสนาราม , บ้านหัวลำพู         
38  วัดโคกสูง ปกติ          
39  วัดขนาบนาก ปกติ          
40  วัดบางตะพาน ปกติ          
41  วัดบางฉนาก เรียนร่วม บ้านบางวัง         
42  วัดสว่างอารมณ์ ปกติ          
43  บ้านเขาน้อย ปกติ          
44  วัดโคกยาง ปกติ          
45  บ้านวังใส ปกติ          
46  ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร ปกติ          
47  สุนทราภิบาล ปกติ          
48  วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 ปกติ          
49  บ้านเกาะสุด ปกติ          
50  วัดท่าเสริม ปกติ          
51  บ้านหนองมาก ปกติ          
52  วัดหอยกัน ปกติ          
53  วัดท่าเสม็ด ปกติ          
54  บ้านลากชาย ปกติ          
55  บ้านเหนือคลอง ปกติ          
56  วัดปากระวะ ปกติ          
57  บ้านควนหนองหงส์ ปกติ          
58  บ้านปลายราง ปกติ          
59  วัดดอนมะปราง ปกติ          
60  บ้านบางวัง เรียนร่วม วัดบางฉนาก  บ้านบางวัง  80030144     
61  บ้านควนมุด ปกติ          
62  วัดรัตนาราม ปกติ          
63  วัดบางศาลา ปกติ          
64  วัดปากบางท่าพญา ปกติ   วัดปากบางท่าพญา  80030136     
65  บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 ปกติ          
66  วัดทองพูน ปกติ          
67  วัดบางยิ่ว ปกติ          
68  วัดพระบาท ปกติ          
69  บ้านเกาะทวด ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดบางยิ่ว  80030005 
70  วัดเหมก เรียนร่วม เครือข่าย 5 โรงเรียน  วัดเหมก  80030155     
71  บ้านควนชิง ปกติ          
72  บ้านดอนตาสังข์ ปกติ          
73  วัดปิยาราม ปกติ          
74  วัดบางคุระ ปกติ          
75  บ้านตูล ปกติ          
76  บ้านเกาะนางโดย ปกติ          
77  วัดบ้านใหม่บน ยุบโรงเรียนแล้ว          
78  วัดแหลมตะลุมพุก ปกติ          
79  บ้านห้วยไม้แก่น ปกติ          
80  บ้านชายทะเล ปกติ          
81  วัดคงคาวดี ปกติ          
82  วัดทาบทอง เรียนร่วม วัดคงคาวดี  วัดทาบทอง  80030040     
83  วัดสระเกษ ยุบโรงเรียนแล้ว วัดคงคาวดี      วัดสระเกษ  80030041 
84  วัดตรงบน ปกติ   80030102  80030102 
85  บ้านบางลึก ปกติ          
86  บ้านเกยเชน เรียนร่วม วัดวัวหลุง  วัดวัวหลุง  80030166     
87  บ้านยางกาญจน์ ปกติ บ้านยางกาญจน์         
88  บ้านไสขาม ปกติ          
89  วัดสามแพรก ปกติ          
90  วัดบางพระ เรียนร่วม วัดปากแพรก  วัดบางพระ  80030149     
91  วัดสุขุม ปกติ          
92  วัดปากแพรก เรียนร่วม วัดบางพระ  วัดปากแพรก  80030148     
93  ราชประชานุเคราะห์ ปกติ          
94  วัดควนยาว ปกติ          
95  บ้านเกาะทัง ปกติ          
96  วัดรามแก้ว ปกติ          
97  วัดธงทอง ปกติ          
98  วัดถ้ำเขาแดง ปกติ          
99  บ้านบางด้วน ปกติ บ้านบางด้วน         
100  วัดควนใส ปกติ          
101  บ้านม่วงงาม เรียนร่วม วัดพิศาลนฤมิต  วัดพิศาลนฤมิต  80030182     
102  วัดทายิการาม ปกติ          
103  วัดปากตรง ปกติ          
104  วัดพระอานนท์ ปกติ          
105  วัดอิมอญ ปกติ          
106  บ้านหอยราก ปกติ          
107  บ้านปากบางกลม ปกติ          
108  บ้านนำทรัพย์ ปกติ          
109  บ้านโคกทราย ปกติ          
110  บ้านท่าเจริญ เรียนร่วม โรงเรียนวัดธงทอง  บ้านท่าเจริญ  80030195     
111  วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง ปกติ          
112  บ้านปากพรุ ปกติ          
113  วัดบางด้วน ปกติ          
114  วัดบางทวด ปกติ          
115  บ้านป่าแชง ปกติ          
116  วัดคลองน้อย เรียนร่วม วัดเกาะจาก  วัดคลองน้อย  80030117     
117  บ้านปากคลอง เรียนร่วม วัดเกาะจาก  บ้านปากคลอง  80030118     
118  บ้านน้ำบ่อ ปกติ          
119  บ้านใสถิน ปกติ          
120  บ้านไสหินตั้ง ปกติ          
121  ตชด.บ้านท่าข้าม ปกติ          
122  วัดท่าสะท้อน ปกติ          
123  วัดบางไทร ปกติ          
124  บ้านหนองกก ปกติ          
125  บ้านทุ่งเลน ปกติ          
126  ชุมชนวัดบางบูชา ปกติ          
127  วัดกาญจนาราม ปกติ          
128  บ้านบางแรด ปกติ          
129  วัดแจ้ง ปกติ          
130  วัดเขาน้อย ปกติ          
131  บ้านควนโตน ปกติ          
132  บ้านทุ่งโป๊ะ ปกติ          
133  วัดอู่แก้ว ปกติ          
134  บ้านศาลาทวดทอง ปกติ          
135  วัดโบสถ์ ปกติ          
136  บ้านบางมูลนาก ปกติ          
137  บ้านบางเนียน ปกติ          
138  บ้านหนองบัว ปกติ          
139  บ้านบางโหนด ปกติ          
140  วัดป่าระกำ ปกติ          
141  วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ ปกติ          
142  วัดปากควน ปกติ          
143  บ้านลานนา ปกติ          
144  วัดดอนรักษา ปกติ วัดดอนรักษา         
145  วัดสองพี่น้อง ปกติ          
146  บ้านหนองนนทรี ปกติ          
147  วัดทุ่งโพธิ์ ปกติ          
148  บ้านด่าน ปกติ          
149  บ้านคอกวัว ปกติ          
150  วัดบ้านงาม ปกติ  
151  บ้านคอพรุ ปกติ      
152  บ้านทุ่งบก ปกติ          
153  บ้านศาลาแก้ว ปกติ          
154  วัดเทพนิมิต ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านปากเชียร  80030015