รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดกลางแดด          
วัดพระนอน          
วัดบ้านไร่          
บ้านสามัคคีธรรม ปกติ          
ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์          
บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) ปกติ          
วัดปากคลองปลากด ปกติ          
วัดบางไซ          
วัดหัวกะทุ่ม ปกติ          
10  บ้านดงขุย ปกติ          
11  บ้านคลองคล้า ปกติ          
12  ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ ปกติ          
13  บ้านยางใหญ่ ปกติ          
14  วัดหนองแพงพวย ปกติ          
15  บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) ปกติ          
16  วัดท่าโก ปกติ
17  บ้านท่ากร่าง ปกติ          
18  ชุมชนวัดเขาดินเหนือ ปกติ          
19  สระวิทยา ปกติ          
20  บ้านวังใหญ่ ปกติ          
21  บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) ปกติ          
22  วัดแสงรังสรรค์ ปกติ          
23  บ้านแหลมยาง ปกติ          
24  วัดดอนสนวน ปกติ          
25  วัดมรรครังสฤษดิ์ ปกติ          
26  วัดสวรรค์ประชากร ปกติ          
27  วัดโป่งสวรรค์ ปกติ          
28  บ้านกระจังงาม ปกติ          
29  วัดดงเมือง ปกติ          
30  ประชาอุทิศ เรียนร่วม สามแยกเจ้าพระยา  สามแยกเจ้าพระยา  60010197     
31  สามแยกเจ้าพระยา ปกติ          
32  วัดศรีอัมพวัลย์ ปกติ          
33  วัดยางขาว ปกติ          
34  ย่านคีรี ปกติ     60010162    60010162 
35  วัดวังหิน ปกติ          
36  วัดสมานประชาชน เรียนร่วม บ้านพรหมเขต         
37  บ้านเขาถ้ำพระ ปกติ          
38  วัดท่าไม้ ปกติ          
39  วัดเขาบ่อพลับ ปกติ          
40  วัดศาลาแดง ปกติ          
41  บ้านหนองเต่า ปกติ          
42  วัดดอนใหญ่ ปกติ          
43  วัดหนองกลอย ปกติ          
44  วัดมโนราษฎร์ ปกติ          
45  วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) ปกติ
46  เขาสระนางสรง ปกติ          
47  วัดท่านา ปกติ          
48  บ้านเนินพะยอม ปกติ          
49  วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) ปกติ          
50  บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) ปกติ          
51  วัดหนองคล่อ ปกติ          
52  ศึกษาศาสตร์ ปกติ          
53  บ้านใหม่ศึกษา ปกติ          
54  บ้านธารหวาย ปกติ          
55  วัดศรีสวรรค์สังฆาราม ปกติ          
56  บ้านหาดสูง ปกติ          
57  วัดท่าล้อ ปกติ วัดท่าล้อ  วัดท่าล้อ  60010018 
58  บ้านพรหมเขต เรียนร่วม วัดสมานประชาชน         
59  ชุมชนวัดคลองปลากด ปกติ          
60  วัดสุวรรณรัตนาราม ยุบโรงเรียนแล้ว       อยู่ระหว่างรอประกาศเลิกสถานศึกษา จะให้โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ เป็นผู้ดูแล   
61  บ้านเนินศาลา ปกติ          
62  วัดบางเคียน ปกติ          
63  เขาสามยอด ปกติ     60010165    60010165 
64  วัดบ้านลาด ปกติ          
65  บ้านสระเศรษฐี ปกติ          
66  วัดไผ่สิงห์ ปกติ          
67  บ้านท่าเตียน ปกติ          
68  วัดวังสวัสดี ปกติ          
69  ศิริราษฎร์สามัคคี ปกติ
70  วัดบริรักษ์ประชาสาร ปกติ          
71  วัดเนินมะขามงาม ปกติ          
72  วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) ปกติ          
73  บ้านย่านมัทรี เรียนร่วม พยุหะศึกษาคาร  พยุหะศึกษาคาร  60010189     
74  บ้านประดู่เฒ่า เรียนร่วม พยุหะศึกษาคาร  พยุหะศึกษาคาร  60010189     
75  บ้านบ่อดินสอพอง ปกติ          
76  วัดหาดทรายงาม ปกติ          
77  บ้านดอนกระชาย ปกติ          
78  วัดวังใหญ่ ปกติ          
79  วัดพิกุล เรียนร่วม วัดฆะมัง  วัดฆะมัง  ุ6001010     
80  บ้านเขาปูน ปกติ          
81  วัดบ้านบน ปกติ          
82  บ้านเขาไม้เดน ปกติ          
83  ศรีพูลราษฎร์สามัคคี ปกติ          
84  วัดหนองขอน ปกติ          
85  วัดเขามโน ปกติ          
86  บ้านเนินเวียง ปกติ          
87  บ้านสุวรรณประชาพัฒนา ปกติ          
88  วัดสุบรรณาราม ปกติ          
89  บ้านเขากะลา ปกติ          
90  บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) ปกติ          
91  วัดรังงาม ปกติ          
92  วัดเกาะแก้ว ปกติ          
93  บ้านคุ้งวารี ปกติ          
94  วัดเนินกะพี้ ปกติ          
95  วัดบางมะฝ่อ ปกติ          
96  บ้านบางมะฝ่อ เรียนร่วม วัดบางมะฝ่อ  บ้านบางมะฝ่อ  60010082     
97  บ้านสระงาม ปกติ          
98  วัดบึงน้ำใส ปกติ          
99  วัดหัวงิ้ว ปกติ          
100  วัดวังไผ่ ปกติ          
101  วัดเนินสะเดา ปกติ          
102  บ้านประชาสามัคคี ปกติ          
103  บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) ปกติ          
104  บ้านหนองโพลง เรียนร่วม วัดหนองโก  บ้านหนองโพลง  60010135     
105  วัดทัพชุมพล ปกติ          
106  บ้านท่าจันทน์(ศักดี) ปกติ     60010098    60010098 
107  วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ    
108  วัดหนองกุ่ม เรียนร่วม วัดหนองโก  วัดหนองกุ่ม  60010133     
109  วัดใหม่ ปกติ          
110  วัดน้ำทรง เรียนร่วม วัดใหม่  วัดใหม่600  60010178     
111  เนินมะกอก ปกติ          
112  วัดโพธิ์หนองยาว ปกติ     60010126     
113  วัดหนองหมู เรียนร่วม เนินมะกอก  วัดหนองหมู  60010185     
114  วัดหนองโรง ปกติ          
115  บ้านโพธิ์งาม ปกติ          
116  วัดสันคู ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดท่าทอง  60010010 
117  วัดเกรียงไกรเหนือ ปกติ          
118  วัดหาดสะแก ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดยางขาว  60010192