รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดศรัทธาราม ปกติ          
บ้านหนองละมาน          
บ้านดงคู้          
บ้านหนองเจ็ดหาบ ปกติ  
วัดธรรมรักขิตาราม          
วัดสังขสุทธาวาส          
วัดบ้านวัง          
วัดจันทร์ทอง          
วัดตาสังใต้          
10  วัดประสาทวิถี          
11  วัดเทพสถาพร          
12  วัดบ้านแดน          
13  วัดเขาห้วยลุง ปกติ          
14  วัดคลองธรรม          
15  บ้านโคกกว้าง ปกติ          
16  วัดท่าแรต ปกติ          
17  วัดอ่างทอง          
18  บ้านหนองบอนใต้ ปกติ          
19  บ้านทุ่งตัน ปกติ          
20  ชุมชนวัดเนินม่วง          
21  บ้านหนองแฟบ          
22  บ้านไทรทองสามัคคีทองสามัคคี          
23  บ้านหนองน้ำแดง          
24  วัดแหลมทองธรรมจักร          
25  วัดเกาะเปา          
26  บ้านวังสำราญ          
27  บ้านหนองชำนาญ          
28  ชุมชนบ้านดอนโม่          
29  วัดสวนขวัญ          
30  บ้านดอนกระดูกเนื้อ          
31  วัดเขาสมุก          
32  บ้านหนองนมวัว          
33  บ้านวังยิ้มแย้ม          
34  วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม          
35  วัดดงหนองหลวง ปกติ          
36  สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง          
37  บ้านหนองไม้          
38  บ้านลานตะแบก          
39  บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง          
40  บ้านเปราะ          
41  บ้านตะเคียนงาม          
42  บ้านคลองสำราญ          
43  บ้านคลองม่วง          
44  วัดศรีกัลยานุสรณ์          
45  บ้านคลองโพธิ์พัฒนา ปกติ          
46  บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา          
47  บ้านหนองจิกรี ปกติ   บ้านหนองจิกรี  60020099     
48  วัดโพธิ์ขวัญ ปกติ          
49  จันทราราษฎร์ ปกติ  
50  วัดคลองสาลี ปกติ          
51  บ้านหนองมะขาม ปกติ          
52  วัดคลองจินดา ปกติ          
53  บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) ปกติ          
54  บ้านทุ่งรวงทอง ปกติ          
55  วัดวิมลประชาราษฎร์ ปกติ          
56  วัดเจริญผล ปกติ          
57  บ้านทุ่งท่าเสา ปกติ          
58  วัดด่านช้าง ปกติ          
59  วัดหนองไร่ ปกติ          
60  ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ ปกติ          
61  บ้านวังทับเกวียน เรียนร่วม บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ  บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ  60020091     
62  บ้านนกคลาน เรียนร่วม บ้านวังยิ้มแย้ม  บ้านวังยิ้มแย้ม  60020109     
63  บ้านมาบแก          
64  บ้านสะเดาซ้าย ปกติ          
65  สวนป่าแม่กะสีสาขาบ้านปางสัก ยุบโรงเรียนแล้ว สวนป่าแม่กะสี  สวนป่าแม่กะสี  60020152  สวนป่าแม่กะสี  60020152 
66  บ้านเทพมงคลทอง ปกติ          
67  บ้านหนองเสือ ปกติ          
68  บ้านยุบใหญ่ ปกติ          
69  บ้านยอดห้วยแก้ว ปกติ          
70  บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม ปกติ          
71  บ้านยอดห้วยแก้วสาขาบ้านปางข้าวสาร ปกติ          
72  บ้านท่าตะโก ปกติ          
73  บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย ปกติ          
74  วัดหนองกระทุ่ม ปกติ          
75  วัดบ้านวังดินดาด ปกติ          
76  หัดไทยวิทยาอุทิศ ปกติ          
77  วัดใหม่สามัคคี ปกติ          
78  ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) ปกติ          
79  บ้านหนองคล้า ปกติ          
80  วัดท่างิ้ว ปกติ          
81  เตยสนุ่นสามัคคี ยุบโรงเรียนแล้ว