รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดเวฬุวัน ปกติ          
วัดห้วยธารทหาร ปกติ          
บ้านโพนทอง          
คลองแปดประชาสรรค์          
วัดทุ่งทะเลทราย          
บ้านพุนกยูง ปกติ          
บ้านล้ำเจริญ ปกติ          
บ้านไตรคีรี          
บ้านหนองปล้องโพช          
10  วัดสายลำโพงกลาง ปกติ          
11  บ้านหนองบัวตากลาน ปกติ     60030104     
12  บ้านหนองขาม ปกติ          
13  วัดเขาดุม ปกติ          
14  บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) ปกติ          
15  วัดถ้ำผาสุขใจ ปกติ          
16  บ้านหนองพังพวย ปกติ          
17  รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์ ปกติ          
18  บ้านวังคาง ปกติ          
19  บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) ปกติ บ้านลาดตะกุด  บ้านลาดตะกุด  60030105     
20  บ้านหนองกระทุ่ม ปกติ   บ้านหนองกระทุ่ม  60030052     
21  บ้านกกกว้าว ปกติ          
22  บ้านเขาใหญ่ ปกติ          
23  บ้านสายน้ำทิพย์ ปกติ          
24  บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) ปกติ          
25  บ้านหนองสีซอ ปกติ          
26  วัดเขาเจดีย์ ปกติ          
27  บ้านโคกกระดี่ ปกติ          
28  บ้านหัวเขาตาคลี ปกติ          
29  บ้านโคกมะขวิด ปกติ          
30  บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน ปกติ          
31  วัดหนองหม้อ ปกติ          
32  บ้านหนองตาราม ปกติ          
33  ม่วงน้อยประชาสามัคคี ปกติ          
34  บ้านเขาปูน ปกติ          
35  บ้านเทพสถาพร ปกติ          
36  วัดป่าเรไร ปกติ          
37  บ้านตะเฆ่ค่าย ปกติ          
38  บ้านห้วยถั่วใต้ ปกติ          
39  บ้านสระแก้ว ปกติ          
40  บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา เรียนร่วม บ้านโคกสะอาด  บ้านโคกสะอาด  60030019     
41  บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา ปกติ          
42  น้ำสาดกลาง ปกติ          
43  บ้านใหม่สามัคคี ปกติ          
44  บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) ปกติ          
45  วัดวาปีรัตนาราม ปกติ          
46  บ้านหนองไม้แดง ปกติ          
47  บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) ปกติ          
48  วัดห้วยลำไย ปกติ          
49  วัดบ่อนิมิต ปกติ          
50  บ้านโคกสว่าง ปกติ          
51  บ้านดงมัน ปกติ          
52  บ้านราษฎร์เจริญ ปกติ          
53  บ้านเขาขวาง ปกติ          
54  บ้านหนองบัวทอง ปกติ          
55  บ้านหนองกระโดน ปกติ          
56  บ้านหนองแอก ปกติ          
57  บ้านหนองเต็งรัง ปกติ          
58  บ้านพุม่วง เรียนร่วม บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)      บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)  60030230 
59  บ้านท่าเรือ ปกติ          
60  ชุมชนบ้านชุมพล ปกติ     60030210     
61  วัดห้วยดุก ปกติ          
62  บ้านหนองปืนแตก เรียนร่วม บ้านหนองเต็งรัง  บ้านหนองปืนแตก  60030092     
63  บ้านดงมะกุ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านสระแก้ว  60030069 
64  วัดดงพลับ ยุบโรงเรียนแล้ว       อนุบาลตาคลี  60030073 
65  วัดเขาวง ปกติ          
66  วัดหนองเสือ ปกติ          
67  บ้านห้วยตะโก ปกติ          
68  บ้านคลองตักน้ำ ปกติ          
69  บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ ปกติ          
70  บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา ปกติ          
71  วัดสายลำโพงใต้ ปกติ          
72  บ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) ปกติ          
73  บ้านตะกุดภิบาล ปกติ          
74  บ้านเขาหินกลิ้ง ปกติ          
75  วิฑูรย์ประชารักษ์ ปกติ          
76  บ้านเขาดิน(ประชานุกูล) ปกติ          
77  บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) ปกติ          
78  บ้านพุมะค่า ปกติ          
79  บ้านปากง่าม ปกติ          
80  วัดช่องแค ปกติ          
81  วัดวังมหากร ปกติ          
82  บ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคาระห์540) เรียนร่วม บ้านโพนทอง  บ้านโพนทอง  60030058     
83  วัดหนองหญ้ารังกา ปกติ          
84  บ้านหนองเนิน ปกติ          
85  บ้านหนองสองห้อง ปกติ          
86  บ้านหนองกะเปา ปกติ          
87  บ้านปากดง ปกติ          
88  วัดหนองคูน้อย ปกติ          
89  วัดลาดทิพยรส ปกติ          
90  บ้านหนองสะเอ้ง ปกติ          
91  บ้านห้วยหอม ปกติ          
92  วัดช่องแกระ ปกติ          
93  บ้านเขาค้างคาว ปกติ          
94  บ้านหนองสะแกยาว ปกติ          
95  วันครู(2504) ปกติ          
96  วัดหนองตะโก ปกติ          
97  ห้วยวารีใต้ ปกติ          
98  บ้านหนองจิก ปกติ          
99  วัดหนองปลาไหล ปกติ          
100  วัดประชาสรรค์ ปกติ          
101  บ้านหนองโบสถ์ ปกติ          
102  บ้านวังมะเดื่อ ปกติ          
103  บ้านเขาช้างฟุบ ปกติ          
104  บ้านวังแรง ปกติ          
105  วัดท่าตะโก ปกติ          
106  บ้านหนองไผ่ ปกติ          
107  วัดคร่อเรียงราย ปกติ          
108  เกาะแก้วสามัคคี ปกติ     60030045     
109  บ้านช่องคีรี ปกติ          
110  บ้านหนองดู่ ปกติ          
111  บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) ปกติ          
112  บ้านไร่ประชาสรรค์ ปกติ          
113  วัดหนองเบน ปกติ          
114  บ้านตะคร้อลาด ปกติ          
115  บ้านดงจันทำ ปกติ          
116  บ้านเขาน้อย ปกติ     60030123     
117  บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี ปกติ          
118  บ้านโค้งสวอง ปกติ          
119  บ้านสระเกตุโมรี เรียนร่วม บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)  บ้านสระเกตุโมรี  60030236     
120  บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ เรียนร่วม บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)  บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)  60030235     
121  บ้านวังโพรง ปกติ          
122  บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ ปกติ          
123  วัดบ้านใหม่ ปกติ          
124  บ้านบ่อไทยสามัคคี ปกติ          
125  บ้านตะเคียนทอง ปกติ          
126  บ้านโคกสามัคคี ปกติ     60030189     
127  บ้านจิกใหญ่ ยุบโรงเรียนแล้ว       โรงเรียนบ้านสระงาม  60010025 
128  บ้านหนองสุขสันต์ ปกติ          
129  โค้งบ้านใหม่ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)  60030235 
130  บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) ปกติ          
131  น้ำสาดเหนือ ปกติ          
132  ประชาอุปถัมภ์ ปกติ          
133  บ้านรังงาม ปกติ          
134  บ้านไทรงาม ปกติ          
135  บ้านทุ่งทอง ปกติ          
136  ชุมชนบ้านเขาใบไม้ ปกติ          
137  บ้านห้วยน้ำลาด ปกติ          
138  บ้านใหม่วารีเย็น ปกติ          
139  บ้านหนองตะโก ยุบโรงเรียนแล้ว          
140  วัดวังแรต ปกติ          
141  บ้านวังทองประชานุกูล ปกติ          
142  วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) ปกติ          
143  บ้านอุดมธัญญา ปกติ